Na spletnih straneh Stanovanjskega sklada Republike Slovenije uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo spletne strani se z uporabo piškotkov strinjate.
Nadaljuj | Več informacij
Za vprašanja in pomoč smo vam na voljo na 01 4710 500

Izvedba sanacijskih del v stanovanju, Ljubljanska cesta 4f, Kamnik Perovo

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 27.3.2017, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN002328/2017-W01 objavil razpis za javno naročilo Izvedba sanacijskih del v stanovanju, Ljubljanska cesta 4f, Kamnik Perovo.

Oddaja ponudbe je mogoča do 4.4.2017 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani: http://www.praetor.si

Vabljeni k oddaji ponudbe!

Sanacijska dela na strehi objekta Dragomelj Niz 2

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 20.3.2017, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN002058/2017-W01 objavil razpis za javno naročilo Sanacijska dela na strehi objekta Dragomelj Niz 2.

Oddaja ponudbe je mogoča do 29.3.2017 do 9.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani: http://www.praetor.si

Vabljeni k oddaji ponudbe!

Izvedba geološko-geomehanskih in hidrogeoloških preiskav za stanovanjsko sosesko Novo Brdo v območju urejanja OPPN 252 - funkcionalne enote E1, E2 in E3

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 25.1.2017, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN000516/2017-W01 objavil razpis za javno naročilo Izvedba geološko-geomehanskih in hidrogeoloških preiskav za stanovanjsko sosesko Novo Brdo v območju urejanja OPPN 252 - funkcionalne enote E1, E2 in E3.

Oddaja ponudbe je mogoča do 9.2.2017 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani: http://www.praetor.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna+javna+naro%C4%8Dila

Vabljeni k oddaji ponudbe!

Izvedba sanacijskih del na delu objekta Šalara v Kopru vezano na odpravo napak po sodbi sodišča, Dolinska cesta 1 i, j, h, mapi 1 in 7

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 26.1.2017, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN000563/2017-W01 objavil razpis za javno naročilo Izvedba sanacijskih del na delu objekta Šalara v Kopru vezano na odpravo napak po sodbi sodišča, Dolinska cesta 1 i, j, h, mapi 1 in 7.

Oddaja ponudbe je mogoča do 17.2.2017 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani: http://www.praetor.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna+javna+naro%C4%8Dila

Vabljeni k oddaji ponudbe!

Izvedba sanacijskih del na delu poslovno-stanovanjskega objekta in v stanovanju v prvem nadstropju v lasti SSRS, Prosenjakovci 70

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 14.10.2016, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN006325/2016-W01 objavil razpis za javno naročilo Izvedba sanacijskih del na delu poslovno-stanovanjskega objekta in v stanovanju v prvem nadstropju v lasti SSRS, Prosenjakovci 70.

Oddaja ponudbe je mogoča do 26.10.2016 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani: http://www.praetor.si

Vabljeni k oddaji ponudbe!

Izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih sanacijskih del v stanovanjih na objektih Ulica Šantlovih 2, 4 in 6 v Novi Gorici

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 28.9.2016, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN005815/2016-W01 objavil razpis za javno naročilo Izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih sanacijskih del v stanovanjih na objektih Ulica Šantlovih 2, 4 in 6 v Novi Gorici. Oddaja ponudbe je mogoča do 12.10.2016 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani: http://www.praetor.si

Vabljeni k oddaji ponudbe!

Izvedba sanacijskih del v dveh stanovanjih, Dolinska cesta 1i, Koper

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 7.9.2016, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN005294/2016-W01 objavil razpis za javno naročilo Izvedba sanacijskih del v dveh stanovanjih, Dolinska cesta 1i, Koper. Oddaja ponudbe je mogoča do 19.9.2016 do 12.00 ure. Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani: http://www.praetor.si.

Vabljeni k oddaji ponudbe!

Izvajanje storitev pregleda stanja napak po pravnomočni sodbi, izdelava projekta sanacije, popisov del, izvedba gradbenega nadzora ter aktivnosti pooblaščenega inženirja v soseski Novi Dragomelj

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 1.8.2016, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN004311/2016-W01 objavil razpis za javno naročilo Izvajanje storitev pregleda stanja napak po pravnomočni sodbi, izdelava projekta sanacije, popisov del, izvedba gradbenega nadzora ter aktivnosti pooblaščenega inženirja v soseski Novi Dragomelj. Oddaja ponudbe je mogoča do 18.8.2016 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani: http://www.praetor.si.

Vabljeni k oddaji ponudbe!

Obnova strehe na večstanovanjski stavbi na naslovu Boborova 3 v Ljubljani.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, in Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana obveščata vse zainteresirane ponudnike, da sta dne 2.6.2016, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN002114/2016-WO1 objavila razpis za javno naročilo OBNOVA STREHE NA VEČSTANOVANJSKI STAVBI NA NASLOVU BOBOROVA 3 V LJUBLJANI. Oddaja ponudbe je mogoča do 15.6.2016 do 9.00 ure na naslov Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani: http://www.jssmol.si/razpisi-za-pravne-osebe/

Vabljeni k oddaji ponudbe!

Izbira izvajalca za revizijo letnega poročila SSRS 2016 - 2018

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 19.4.2016, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN000450/2016-W01 objavil razpis za javno naročilo Izbira izvajalca za revizijo letnega poročila SSRS 2016 - 2018. Oddaja ponudbe je mogoča do 10.5.2016 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani: http://www.praetor.si

Vabljeni k oddaji ponudbe!

Sanacija pohodnih teras povezovalnih objektov Ljubljanska c. 4 objekti BC, DE in FG Perovo Kamnik

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 21.3.2016, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) na portalu www.enarocanje.si pod številko NMV1746/2016 objavil razpis za javno naročilo Sanacija pohodnih teras povezovalnih objektov Ljubljanska c. 4 objekti BC, DE in FG Perovo Kamnik. Oddaja ponudbe je mogoča do 5.4.2016 do 10.00 ure. Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani: http://www.praetor.si.

Storitve cenitve nepremičnin/zemljišč za potrebe Stanovanjskega sklada RS

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 19.10.2015, na podlagi 6. točke 1. odstavka 24. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) objavil razpisno dokumentacijo za javno naročilo »Storitve cenitve nepremičnin/zemljišč za potrebe Stanovanjskega sklada RS«. Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja tu.

Izgradnja stanovanjskih objektov E3, E4 in E5, v območju urejanja VS 3/5 Brdo-Ljubljana, funkcijska enota F6

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 14.10.2015, na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2)objavil razpisno dokumentacijo za javno naročilo 'Izgradnja stanovanjskih objektov E3, E4 in E5, v območju urejanja VS 3/5 Brdo-Ljubljana, funkcijska enota F6' Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja tu.

Odstranitev odpadkov/deponirane zemljine, Brdo-jug, območje urejanja VP 3/2

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 10.9.2015, na podlagi 6. točke 1. odstavka 24. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) objavil razpisno dokumentacijo za javno naročilo: »Odstranitev odpadkov/deponirane zemljine, Brdo-jug, območje urejanja VP 3/2« Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja tu.

Storitve upravljanja objektov, pripadajočih zemljišč in pokritih parkirnih mest v soseski Sotočje v Kranju

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 24.7.2015, na podlagi 6. točke 1. odstavka 24. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) objavil razpisno dokumentacijo za javno naročilo »Storitve upravljanja objektov, pripadajočih zemljišč in pokritih parkirnih mest v soseski Sotočje v Kranju«.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja tu.

Izgradnja stanovanjskih objektov E1 in E2 v funkcionalni enoti F6, stanovanjska soseska Brdo v Ljubljani

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 24.4.2015, na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) objavil razpisno dokumentacijo za javno naročilo »Izgradnja stanovanjskih objektov E1 in E2 v funkcionalni enoti F6, stanovanjska soseska Brdo v Ljubljani«

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja tu.

Gradbeni nadzor in druge inženirske storitve - F2, VS 3/5 Brdo, Ljubljana

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 5.5.2015, na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) objavil razpisno dokumentacijo za javno naročilo »Gradbeni nadzor in druge inženirske storitve - F2, VS 3/5 Brdo, Ljubljana«

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja tu.

Izgradnja štirih večstanovanjskih objektov v funkcionalni enoti F2/Brdo

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 30.3.2015, na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) objavil razpisno dokumentacijo za javno naročilo »Izgradnja štirih večstanovanjskih objektov v funkcionalni enoti F2, stanovanjska soseska Brdo v Ljubljani«.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja tu.

Sanacija napak na 22 stanovanjskih hišah (Petelinjski hrib - Pivka)

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 23.4.2015, na podlagi 6. točke 1. odstavka 24. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) objavil razpisno dokumentacijo za javno naročilo »Sanacija napak na 22 stanovanjskih hišah (Petelinjski hrib - Pivka)«

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja tu.

© 2016 SSRS. Vse pravice pridržane. En