Na spletnih straneh Stanovanjskega sklada Republike Slovenije uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo spletne strani se z uporabo piškotkov strinjate.
Nadaljuj | Več informacij
Za vprašanja in pomoč smo vam na voljo na 01 4710 500

Ostale nepremičnine

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 2636-2817-56
Vrednost: 5.600,00 EUR
Rok za prijavo: 27. 6. 2017 do 12. ure

strong textParkirno mesto na naslovu Ljubljana, Knobleharjeva ulica 18 (Ljubljana - Bežigrad):

parkirno mesto z oznako 56 v 3. etaži, površine 10,50 m² k. o. - 2636 Bežigrad – identifikator: 2636-2817-56. Vrednost: 5.600,00 EUR, brez DDV-ja oziroma 6.832,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem, ki ga plača kupec.

Predmet prodaje so štiri parkirna mesta ter idealni deleži na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskega objekta na naslovu Ljubljana, Knobleharjeva ulica 18, stoječ na parc. št. 1401/3 in 1401/5, obe k. o. 2636 - Bežigrad ter pri tem upoštevana komunalna opremljenost in izboljšave (parkirna mesta, garaže, idealni delež skupnih prostorov in naprav, idealni delež zunanje ureditve – parc. št. 1401/4, 1402/12 in 1402/13, vse k. o. 2636 - Bežigrad).

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 1727-1064-305
Vrednost: 2.100,00 EUR
Rok za prijavo: 27. 6. 2017 do 12. ure

Del stavbe z oznako 305 na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 38, prostor št. 305 v 1. etaži, površine 3,30 m² k. o. 1727 - Poljansko predmestje – identifikator: 1727-1064-305. Vrednost: 2.100,00 EUR, brez DDV-ja oziroma 2.562,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem, ki ga plača kupec.

Opozorilo: Shramba nima samostojnega odjemnega mesta za električno energijo in je trenutno priključena na skupno odjemno mesto, zato lahko za nakup kandidirajo le lastniki stanovanj na naslovih Ljubljana, Mesarska cesta 38.

Predmet prodaje so štiri shrambe ter njim pripadajoči idealni deleži na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskih objektov na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, 26, 34 in 38, in upoštevana komunalna opremljenost in izboljšave (idealni delež skupnih prostorov in naprav, idealni delež zunanje ureditve – parc. št. 171/1, 171/7, 171/8, 171/9, 171/10, 171/11, 171/12, 171/13 in 171/14, vse k. o. 1727 - Poljansko predmestje.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 1727-1064-204
Vrednost: 4.200,00 EUR
Rok za prijavo: 27. 6. 2017 do 12. ure

Del stavbe z oznako 204 na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 34, prostor št. 204 v 1. etaži, površine 6,60 m² k. o. 1727 - Poljansko predmestje – identifikator: 1727-1064-204. Vrednost: 4.200,00 EUR, brez DDV-ja oziroma 5.124,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem, ki ga plača kupec.

Opozorilo: Shramba nima samostojnega odjemnega mesta za električno energijo in je trenutno priključena na skupno odjemno mesto, zato lahko za nakup kandidirajo le lastniki stanovanj na naslovih Ljubljana, Mesarska cesta 34.

Predmet prodaje so štiri shrambe ter njim pripadajoči idealni deleži na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskih objektov na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, 26, 34 in 38, in upoštevana komunalna opremljenost in izboljšave (idealni delež skupnih prostorov in naprav, idealni delež zunanje ureditve – parc. št. 171/1, 171/7, 171/8, 171/9, 171/10, 171/11, 171/12, 171/13 in 171/14, vse k. o. 1727 - Poljansko predmestje.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 1727-1063-166
Vrednost: 2.200,00 EUR
Rok za prijavo: 27. 6. 2017 do 12. ure

Del stavbe z oznako 166 na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 26, prostor št. 166 v 2. etaži, površine 3,30 m² k. o. 1727 - Poljansko predmestje – identifikator: 1727-1063-166. Vrednost: 2.200,00 EUR, brez DDV-ja oziroma 2.684,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem, ki ga plača kupec.

Opozorilo: Shramba nima samostojnega odjemnega mesta za električno energijo in je trenutno priključena na skupno odjemno mesto, zato lahko za nakup kandidirajo le lastniki stanovanj na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 26.

Predmet prodaje so štiri shrambe ter njim pripadajoči idealni deleži na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskih objektov na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, 26, 34 in 38, in upoštevana komunalna opremljenost in izboljšave (idealni delež skupnih prostorov in naprav, idealni delež zunanje ureditve – parc. št. 171/1, 171/7, 171/8, 171/9, 171/10, 171/11, 171/12, 171/13 in 171/14, vse k. o. 1727 - Poljansko predmestje.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 1727-1062-242
Vrednost: 2.100,00 EUR
Rok za prijavo: 27. 6. 2017 do 12. ure

strong textDel stavbe z oznako 242 na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, prostor št. 242 v 1. etaži, površine 3,30 m² k. o. 1727 - Poljansko predmestje – identifikator: 1727-1062-242. Vrednost: 2.100,00 EUR, brez DDV-ja oziroma 2.562,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem, ki ga plača kupec.

Opozorilo: Shramba nima samostojnega odjemnega mesta za električno energijo in je trenutno priključena na skupno odjemno mesto, zato lahko za nakup kandidirajo le lastniki stanovanj na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20.

Predmet prodaje so štiri shrambe ter njim pripadajoči idealni deleži na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskih objektov na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, 26, 34 in 38, in upoštevana komunalna opremljenost in izboljšave (idealni delež skupnih prostorov in naprav, idealni delež zunanje ureditve – parc. št. 171/1, 171/7, 171/8, 171/9, 171/10, 171/11, 171/12, 171/13 in 171/14, vse k. o. 1727 - Poljansko predmestje.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 821-3-1
Vrednost: 5.681,00 EUR
Rok za prijavo: 27. 6. 2017 do 12. ure

Stanovanje v pritličju na naslovu Podvelka, Podvelka 22 v izmeri 39,40 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator stanovanja: 821-3-1, leto izgradnje: 1900. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost: 6.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 820-17-6
Vrednost: 7.918,00 EUR
Rok za prijavo: 27. 6. 2017 do 12. ure

Stanovanje na naslovu Podvelka, Janževski vrh, Janževski vrh 23 v izmeri 51,70 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator stanovanja: 820-17-6, leto izgradnje: 1850. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost: 9.060,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: parc. št. 1189/14, k. o. 2175 – Jesenice
Vrednost: 30.600,00 EUR

Zazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1189/14 v izmeri 624 m², k. o. 2175 – Jesenice. Vrednost: 30.600,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: parc. št. 1473/1, 1473/3 in parc. št. 1468, vse k. o. 2176 – Blejska Dobrava
Vrednost: 136.000,00 EUR

Zazidana stavbna zemljišča: parc. št. 1473/1 v izmeri 3860 m², parc. št. 1473/3 v izmeri 492 m² in parc. št. 1468 v izmeri 2124 m², vse k. o. 2176 – Blejska Dobrava. Na nepremičninah je vknjižena neprava stvarna služnost, in sicer: brezplačna služnostna pravica uporabe zemljišča v korist Športnega društva Lipce, Lipce 66, Blejska Dobrava in neprava stvarna služnostna pravica prekopa, napeljave vodovoda in vzdrževanja oziroma popravljanja vodovoda v korist osebe z imenom: Darko Gregori, Lipce 58 a, Blejska Dobrava. Nepremičnine se prodajajo kot zaokrožena celota po izklicni ceni: 136.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

© 2016 SSRS. Vse pravice pridržane. En