Na spletnih straneh Stanovanjskega sklada Republike Slovenije uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo spletne strani se z uporabo piškotkov strinjate.
Nadaljuj | Več informacij
Za vprašanja in pomoč smo vam na voljo na 01 4710 500

Ostale nepremičnine

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 1723-10028-43
Vrednost: 310.185,00 EUR
Rok za prijavo: 11. 9. 2017 do 12.00 ure

Poslovni prostor namenjen gostinski dejavnosti, obdelan do podaljšane tretje gradbene faze v pritličju poslovno - stanovanjske stavbe z naslovom Ljubljana, Ulica Angele Vode 27 v izmeri 105,5 m², k. o. 1723 - Vič - ID znak: 1723-10028-43. Poslovnemu prostoru pripada šest parkirnih mest in sicer: ID znak 1723-10044-92 v izmeri 12,5 m², ID znak 1723-10044-93 v izmeri 12,5 m², ID znak 1723-10044-94 v izmeri 12,5 m², ID znak 1723-10044-99 v izmeri 12,5 m², ID znak 1723-10044-100 v izmeri 12,5 m², ID znak 1723-10044-101 v izmeri 12,5 m² ter nadkrit prostor pred poslovnim prostorom s parc. št. 1393/60 v izmeri 31 m² in parc. št. 1393/63 v izmeri 10 m², obe k. o. 1723 - Vič. Vrednost skupaj: 310.185,00 EUR, brez 22 % DDV-ja oziroma 378.425,70 EUR z vključenim 22 % DDV-jem, ki ga plača kupec.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 2606-5373-143
Vrednost: 116.000,00 EUR
Rok za prijavo: 6. 9. 2017 do 12.00 ure

Poslovni prostor dokončan do IV. podaljšane gradbene faze na Šalari v Kopru, na naslovu Koper, Dolinska cesta 1h, 1i, 1j: - poslovni prostor z oznako 143 v pritličju (tretja etaža) v izmeri 186,50 m² k. o. 2606 - Semedela – identifikator: 2606-5373-143. Vrednost: 116.000,00 EUR, brez DDV-ja oziroma 141.520,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem, ki ga plača kupec.

Poslovni prostor stoji na parc. št. 1975/9 skupne površine 3.915 m² k. o. 2606 -Semedela in mu pripada, poleg sorazmernega lastninskega deleža na skupnih delih in napravah, tudi idealni delež na zemljišču s parc. št. 1975/9 k. o. 2606 - Semedela.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 103/3 v izmeri 245 m² k. o. 639 - Počehova (Maribor, Počehova, Počehova 57)
Vrednost: 25.000,00 EUR

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 103/3 v izmeri 245 m² k. o. 639 - Počehova na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Maribor, Počehova, Počehova 57, št. stavbe 143. Nepremičnina je potrebna prenove. Vrednost 25.000,00 EUR ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: parc. št. *53 v izmeri 862 m² k. o. 585 - Kresnica (Šentilj, Stara Gora pri Šentilju, Stara Gora pri Šentilju 2)
Vrednost: 44.700,00 EUR

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. *53 v izmeri 862 m² k. o. 585 - Kresnica na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Šentilj, Stara Gora pri Šentilju, Stara Gora pri Šentilju 2, št. stavbe 132. Nepremičnina je potrebna prenove. Vrednost 44.700,00 EUR ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: parc. št. 184/4 k. o. 470 - Korenjak (Zavrč, Korenjak, Korenjak 25)
Vrednost: 25.400,00 EUR

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 184/4 v izmeri 230 m² k. o. 470 – Korenjak na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Zavrč, Korenjak, Korenjak 25, št. stavbe 116, leto izgradnje 1897. Nepremičnina je potrebna prenove. Na zemljišču s parc. št. 184/4 k. o. 470 - Korenjak je vknjižena služnostna pravica izgradnje zemeljskega nizkonapetostnega kablovoda in neoviranega dostopa za izgradnjo, vzdrževanje, nadzor in odpravljanje okvar na zgrajenem objektu – vse za čas obratovalne dobe zgrajenega objekta. Vrednost 25.400,00 EUR ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga palača kupec.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: 1082-1492-3
Vrednost: 21.300,00 EUR

Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 36,10 m², uporabne površine 28,90 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 23. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 1147 k. o. 1082 - Teharje. Identifikacija stanovanja: 1082-1492-3, leto izgradnje: 1830. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Izklicna cena: 21.300,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: 1082-1492-1
Vrednost: 21.300,00 EUR

Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 36,50 m², uporabne površine 34,00 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 23. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 1147 k. o. 1082 - Teharje. Identifikacija stanovanja: 1082-1492-1, leto izgradnje: 1830. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost 21.300,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: 882-304-11
Vrednost: 22.100,00 EUR

Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 53,70 m², uporabne površine 43,50 m² na naslovu Ravne na Koroškem, Prežihova ulica 12. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 361/1 k. o. 882 - Ravne. Identifikacija stanovanja: 882-304-11, leto izgradnje: 1942. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost 22.100,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: 882-221-5
Vrednost: 20.700,00 EUR

Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 47,90 m², uporabne površine 41,60 m² na naslovu Ravne na Koroškem, Prežihova ulica 10. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 417/2 k. o. 882 - Ravne. Identifikacija stanovanja: 882-221-5, leto izgradnje: 1944. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost 20.700,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: 882-218-6
Vrednost: 26.800,00 EUR

Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 56,40 m², uporabne površine 46 m² na naslovu Ravne na Koroškem, Prežihova ulica 4. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 417/2 k. o. 882 - Ravne. Identifikacija stanovanja: 882-218-6, leto izgradnje: 1944. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost 26.800,00 EUR ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: 587-104-1
Vrednost: 25.000,00 EUR

Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 74,80 m², uporabne površine 66,50 m² na naslovu Kungota, Ciringa, Ciringa 1. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 8 v izmeri 1696 m² k. o. 587 - Ciringa. Identifikacija stanovanja: 587-104-1, leto izgradnje: 1900. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost 25.000,00 EUR ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: parc. št. 1488/25 v izmeri 2194 m² k. o. 725 – Kot (Oplotnica, Lukanja 10)
Vrednost: 33.000,00 EUR

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 1488/25 v izmeri 2194 m² k. o. 725 – Kot na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Oplotnica, Lukanja 10, št. stavbe 53, leto izgradnje 1908. Nepremičnina je potrebna prenove. Vrednost: 33.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: 1577-1758-4, 1577-67-4, 1577-224-5, 1577-1172-6
Vrednost: 32.100,00 EUR

Štiri stanovanja v Kočevju: a.) Stanovanje na naslovu Kočevje, Reška cesta 10 v izmeri 51,72 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator stanovanja: 1577-1758-4, leto izgradnje 1966 (uporabna površina po GURS-u 51,80 m², neto tlorisna površina dela stavbe po GURS-u: 51,80 m²). b.) Stanovanje na naslovu Kočevje, Kolodvorska cesta 1 v izmeri 122,09 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator stanovanja: 1577-67-4, leto izgradnje 1909 (uporabna površina po GURS-u 89,70 m², neto tlorisna površina dela stavbe po GURS-u: 130,80 m²). c.) Stanovanje na naslovu Kočevje, Rožna ulica 35 v izmeri 49,67 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator stanovanja: 1577-224-5, leto izgradnje 1860 (uporabna površina po GURS-u 32,60 m², neto tlorisna površina dela stavbe po GURS-u: 51,20 m²). d.) Stanovanje na naslovu Kočevje, Podgorska ulica 23 v izmeri 38,30 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 1882/3 k. o. 1577 - Kočevje. Identifikator stanovanja: 1577-1172-6, leto izgradnje: 1930. Možen je zgolj skupen nakup vseh štirih stanovanj, in sicer po izklicni ceni 32.100,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: parc. št. 1189/14, k. o. 2175 – Jesenice
Vrednost: 30.600,00 EUR

Zazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1189/14 v izmeri 624 m², k. o. 2175 – Jesenice. Vrednost: 30.600,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: parc. št. 1473/1, 1473/3 in parc. št. 1468, vse k. o. 2176 – Blejska Dobrava
Vrednost: 136.000,00 EUR

Zazidana stavbna zemljišča: parc. št. 1473/1 v izmeri 3860 m², parc. št. 1473/3 v izmeri 492 m² in parc. št. 1468 v izmeri 2124 m², vse k. o. 2176 – Blejska Dobrava. Na nepremičninah je vknjižena neprava stvarna služnost, in sicer: brezplačna služnostna pravica uporabe zemljišča v korist Športnega društva Lipce, Lipce 66, Blejska Dobrava in neprava stvarna služnostna pravica prekopa, napeljave vodovoda in vzdrževanja oziroma popravljanja vodovoda v korist osebe z imenom: Darko Gregori, Lipce 58 a, Blejska Dobrava. Nepremičnine se prodajajo kot zaokrožena celota po izklicni ceni: 136.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

© 2016 SSRS. Vse pravice pridržane. En