Na spletnih straneh Stanovanjskega sklada Republike Slovenije uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo spletne strani se z uporabo piškotkov strinjate.
Nadaljuj | Več informacij
Za vprašanja in pomoč smo vam na voljo na 01 4710 500

Ostale nepremičnine

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: parc. št. 2686 v izmeri 942 m² k. o. 1584 – Draga (Podpreska 20)
Vrednost: 14.000,00 EUR
Rok za prijavo: 27. 6. 2017 do 12. ure

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 2686 v izmeri 942 m² k. o. 1584 – Draga. Na parc. št. 2686 stoji stanovanjska stavba na naslovu Podpreska 20 (ID stavbe 1584-50) s površino zemljišča pod stavbo 152 m². Leto izgradnje stavbe: 1850, stavba je potrebna temeljite prenove. Izklicna cena: 14.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 1871-2202-6
Vrednost: 7.500,00 EUR
Rok za prijavo: 27. 6. 2017 do 12. ure

Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 31,8 m² na naslovu Trbovlje, Vodenska cesta 47. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 823/52 k. o. 1871 - Trbovlje. Identifikacija stanovanja: 1871-2202-6, leto izgradnje: 1881. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost: 7.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 1871-2202-11
Vrednost: 7.850,00 EU
Rok za prijavo: 27. 6. 2017 do 12. ure

Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 35,1 m² na naslovu Trbovlje, Vodenska cesta 47. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 823/52 k. o. 1871 - Trbovlje. Identifikacija stanovanja: 1871-2202-11, leto izgradnje: 1881. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost: 7.850,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 1871-2202-12
Vrednost: 6.650,00 EUR
Rok za prijavo: 27. 6. 2017 do 12. ure

Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 29,80 m² na naslovu Trbovlje, Vodenska cesta 47. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 823/52 k. o. 1871 - Trbovlje. Identifikacija stanovanja: 1871-2202-12, leto izgradnje: 1881. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost: 6.650,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 1871-2200-6
Vrednost: 9.650,00 EUR
Rok za prijavo: 27. 6. 2017 do 12. ure

Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 41,30 m² na naslovu Trbovlje, Vodenska cesta 45. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikacija stanovanja: 1871-2200-6, leto izgradnje: 1874. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost: 9.650,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 1871-2199-6
Vrednost: 8.350,00 EUR
Rok za prijavo: 27. 6. 2017 do 12. ure

Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 35,7 m² na naslovu Trbovlje, Vodenska cesta 44. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 823/46 k. o. 1871 – Trbovlje. Identifikacija stanovanja: 1871-2199-6, leto izgradnje: 1874. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost: 8.350,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 1577-1758-4, 1577-67-4, 1577-224-5, 1577-1172-6
Vrednost: 32.100,00 EUR
Rok za prijavo: 27. 6. 2017 do 12. ure

Štiri stanovanja v Kočevju: a.) Stanovanje na naslovu Kočevje, Reška cesta 10 v izmeri 51,72 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator stanovanja: 1577-1758-4, leto izgradnje 1966 (uporabna površina po GURS-u 51,80 m², neto tlorisna površina dela stavbe po GURS-u: 51,80 m²). b.) Stanovanje na naslovu Kočevje, Kolodvorska cesta 1 v izmeri 122,09 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator stanovanja: 1577-67-4, leto izgradnje 1909 (uporabna površina po GURS-u 89,70 m², neto tlorisna površina dela stavbe po GURS-u: 130,80 m²). c.) Stanovanje na naslovu Kočevje, Rožna ulica 35 v izmeri 49,67 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator stanovanja: 1577-224-5, leto izgradnje 1860 (uporabna površina po GURS-u 32,60 m², neto tlorisna površina dela stavbe po GURS-u: 51,20 m²). d.) Stanovanje na naslovu Kočevje, Podgorska ulica 23 v izmeri 38,30 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 1882/3 k. o. 1577 - Kočevje. Identifikator stanovanja: 1577-1172-6, leto izgradnje: 1930. Možen je zgolj skupen nakup vseh štirih stanovanj, in sicer po izklicni ceni 32.100,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 882-1079-4
Vrednost: 23.500,00 EUR
Rok za prijavo: 27. 6. 2017 do 12. ure

Stanovanje na naslovu Ravne na Koroškem, Partizanska cesta 7, v izmeri 51,10 m² - identifikator: 882-1079-4. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Vrednost: 26.100,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 1321-25-202, 1321-25-216
Vrednost: 23.100,00 EUR
Rok za prijavo: 27. 6. 2017 do 12. ure

Kletno stanovanje v Krškem: stanovanje št. 14 na naslovu Krško, Kovinarska ulica 11 b, površine 61,40 m², identifikator stanovanja: 1321-25-202, ki mu pripada atrij v velikosti 23,42 m² v nivoju kletne etaže, v 1. etaži stavbe Krško, Kovinarska ulica 11 b, identifikator: 1321-25-216. Vrednost: 22.950,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Uporabno dovoljenje za kletno stanovanje (vključno z vso potrebno dokumentacijo) bo moral pridobiti kupec sam. Stanovanje se nahaja v kletni etaži objekta in sestoji iz dnevne sobe, kuhinje z jedilnico, spalnice, hodnika, kopalnice s straniščem ter vkopanim atrijem. Orientirano je na jug, tako, da imajo okna in atrij dnevno svetlobo. K stanovanju spada tudi idealni delež na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskega objekta na naslovu Krško, Kovinarska ulica 11 b ter idealni delež skupnih prostorov in naprav.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 1380-389-47
Vrednost: 31.500,00 EUR
Rok za prijavo: 27. 6. 2017 do 12. ure

Stanovanje v 5. nadstropju s pripadajočo kletjo v I. etaži v izmeri 54,58 m² na naslovu Sevnica, Planinska cesta 29. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator stanovanja: 1380-389-47, leto izgradnje: 1989. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost: 31.300,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 1380-389-48
Vrednost: 26.600,00 EUR
Rok za prijavo: 27. 6. 2017 do 12. ure

Stanovanje v 5. nadstropju s pripadajočo kletjo v I. etaži v izmeri 46,28 m² na naslovu Sevnica, Planinska cesta 29. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator stanovanja: 1380-389-48, leto izgradnje: 1989. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost: 26.450,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 1380-389-49
Vrednost: 26.400,00 EUR
Rok za prijavo: 27. 6. 2017 do 12. ure

Stanovanje v 5. nadstropju s pripadajočo kletjo v I. etaži v izmeri 45,86 m² na naslovu Sevnica, Planinska cesta 29. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator stanovanja: 1380-389-49, leto izgradnje: 1989. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost: 26.250,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 2606-5373-143
Vrednost: 116.000,00 EUR
Rok za prijavo: 27. 6. 2017 do 12. ure

Poslovni prostor dokončan do IV. podaljšane gradbene faze na Šalari v Kopru, na naslovu Koper, Dolinska cesta 1h, 1i, 1j: - poslovni prostor z oznako 143 v pritličju (tretja etaža) v izmeri 186,50 m² k. o. 2606 - Semedela – identifikator: 2606-5373-143. Vrednost: 116.000,00 EUR, brez DDV-ja oziroma 141.520,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem, ki ga plača kupec.

Poslovni prostor stoji na parc. št. 1975/9 skupne površine 3.915 m² k. o. 2606 -Semedela in mu pripada, poleg sorazmernega lastninskega deleža na skupnih delih in napravah, tudi idealni delež na zemljišču s parc. št. 1975/9 k. o. 2606 - Semedela.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 2636-2817-58
Vrednost: 5.600,00 EUR
Rok za prijavo: 27. 6. 2017 do 12. ure

Parkirno mesto na naslovu Ljubljana, Knobleharjeva ulica 18 (Ljubljana - Bežigrad): parkirno mesto z oznako 58 v 3. etaži, površine 10,50 m² k. o. - 2636 Bežigrad – identifikator: 2636-2817-58. Vrednost: 5.600,00 EUR, brez DDV-ja oziroma 6.832,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem, ki ga plača kupec.

Predmet prodaje so štiri parkirna mesta ter idealni deleži na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskega objekta na naslovu Ljubljana, Knobleharjeva ulica 18, stoječ na parc. št. 1401/3 in 1401/5, obe k. o. 2636 - Bežigrad ter pri tem upoštevana komunalna opremljenost in izboljšave (parkirna mesta, garaže, idealni delež skupnih prostorov in naprav, idealni delež zunanje ureditve – parc. št. 1401/4, 1402/12 in 1402/13, vse k. o. 2636 - Bežigrad).

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 2636-2817-57
Vrednost: 5.600,00 EUR
Rok za prijavo: 27. 6. 2017 do 12. ure

Parkirno mesto na naslovu Ljubljana, Knobleharjeva ulica 18 (Ljubljana - Bežigrad):

parkirno mesto z oznako 57 v 3. etaži, površine 10,50 m² k. o. - 2636 Bežigrad – identifikator: 2636-2817-57. Vrednost: 5.600,00 EUR, brez DDV-ja oziroma 6.832,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem, ki ga plača kupec.

Predmet prodaje so štiri parkirna mesta ter idealni deleži na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskega objekta na naslovu Ljubljana, Knobleharjeva ulica 18, stoječ na parc. št. 1401/3 in 1401/5, obe k. o. 2636 - Bežigrad ter pri tem upoštevana komunalna opremljenost in izboljšave (parkirna mesta, garaže, idealni delež skupnih prostorov in naprav, idealni delež zunanje ureditve – parc. št. 1401/4, 1402/12 in 1402/13, vse k. o. 2636 - Bežigrad).

© 2016 SSRS. Vse pravice pridržane. En