Na spletnih straneh Stanovanjskega sklada Republike Slovenije uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo spletne strani se z uporabo piškotkov strinjate.
Nadaljuj | Več informacij
Za vprašanja in pomoč smo vam na voljo na 01 4710 500

Ostale nepremičnine

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: 1082-1492-3
Vrednost: 21.300,00 EUR

Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 36,10 m², uporabne površine 28,90 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 23. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 1147 k. o. 1082 - Teharje. Identifikacija stanovanja: 1082-1492-3, leto izgradnje: 1830. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Izklicna cena: 21.300,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: 1082-1492-1
Vrednost: 21.300,00 EUR

Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 36,50 m², uporabne površine 34,00 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 23. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 1147 k. o. 1082 - Teharje. Identifikacija stanovanja: 1082-1492-1, leto izgradnje: 1830. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost 21.300,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: 882-304-11
Vrednost: 22.100,00 EUR

Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 53,70 m², uporabne površine 43,50 m² na naslovu Ravne na Koroškem, Prežihova ulica 12. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 361/1 k. o. 882 - Ravne. Identifikacija stanovanja: 882-304-11, leto izgradnje: 1942. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost 22.100,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: 882-221-5
Vrednost: 20.700,00 EUR

Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 47,90 m², uporabne površine 41,60 m² na naslovu Ravne na Koroškem, Prežihova ulica 10. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 417/2 k. o. 882 - Ravne. Identifikacija stanovanja: 882-221-5, leto izgradnje: 1944. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost 20.700,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: 882-218-6
Vrednost: 26.800,00 EUR

Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 56,40 m², uporabne površine 46 m² na naslovu Ravne na Koroškem, Prežihova ulica 4. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 417/2 k. o. 882 - Ravne. Identifikacija stanovanja: 882-218-6, leto izgradnje: 1944. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost 26.800,00 EUR ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: 587-104-1
Vrednost: 25.000,00 EUR

Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 74,80 m², uporabne površine 66,50 m² na naslovu Kungota, Ciringa, Ciringa 1. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 8 v izmeri 1696 m² k. o. 587 - Ciringa. Identifikacija stanovanja: 587-104-1, leto izgradnje: 1900. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost 25.000,00 EUR ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: parc. št. 1488/25 v izmeri 2194 m² k. o. 725 – Kot (Oplotnica, Lukanja 10)
Vrednost: 33.000,00 EUR

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 1488/25 v izmeri 2194 m² k. o. 725 – Kot na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Oplotnica, Lukanja 10, št. stavbe 53, leto izgradnje 1908. Nepremičnina je potrebna prenove. Vrednost: 33.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: 1577-1758-4, 1577-67-4, 1577-224-5, 1577-1172-6
Vrednost: 32.100,00 EUR

Štiri stanovanja v Kočevju: a.) Stanovanje na naslovu Kočevje, Reška cesta 10 v izmeri 51,72 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator stanovanja: 1577-1758-4, leto izgradnje 1966 (uporabna površina po GURS-u 51,80 m², neto tlorisna površina dela stavbe po GURS-u: 51,80 m²). b.) Stanovanje na naslovu Kočevje, Kolodvorska cesta 1 v izmeri 122,09 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator stanovanja: 1577-67-4, leto izgradnje 1909 (uporabna površina po GURS-u 89,70 m², neto tlorisna površina dela stavbe po GURS-u: 130,80 m²). c.) Stanovanje na naslovu Kočevje, Rožna ulica 35 v izmeri 49,67 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator stanovanja: 1577-224-5, leto izgradnje 1860 (uporabna površina po GURS-u 32,60 m², neto tlorisna površina dela stavbe po GURS-u: 51,20 m²). d.) Stanovanje na naslovu Kočevje, Podgorska ulica 23 v izmeri 38,30 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 1882/3 k. o. 1577 - Kočevje. Identifikator stanovanja: 1577-1172-6, leto izgradnje: 1930. Možen je zgolj skupen nakup vseh štirih stanovanj, in sicer po izklicni ceni 32.100,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: parc. št. 1189/14, k. o. 2175 – Jesenice
Vrednost: 24.400,00 EUR

Zazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1189/14 v izmeri 624 m², k. o. 2175 – Jesenice. Vrednost: 24.400,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: parc. št. 1473/1, 1473/3 in parc. št. 1468, vse k. o. 2176 – Blejska Dobrava
Vrednost: 103.620,00 EUR

Zazidana stavbna zemljišča: parc. št. 1473/1 v izmeri 3860 m², parc. št. 1473/3 v izmeri 492 m² in parc. št. 1468 v izmeri 2124 m², vse k. o. 2176 – Blejska Dobrava. Na nepremičninah je vknjižena neprava stvarna služnost, in sicer: brezplačna služnostna pravica uporabe zemljišča v korist Športnega društva Lipce, Lipce 66, Blejska Dobrava in neprava stvarna služnostna pravica prekopa, napeljave vodovoda in vzdrževanja oziroma popravljanja vodovoda v korist osebe z imenom: Darko Gregori, Lipce 58 a, Blejska Dobrava. Nepremičnine se prodajajo kot zaokrožena celota po izklicni ceni: 103.620,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: 1380-389-47
Vrednost: 31.500,00 EUR

Stanovanje v 5. nadstropju s pripadajočo kletjo v I. etaži v izmeri 54,58 m² na naslovu Sevnica, Planinska cesta 29. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator stanovanja: 1380-389-47, leto izgradnje: 1989. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost: 31.300,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: 1380-389-48
Vrednost: 26.600,00 EUR

Stanovanje v 5. nadstropju s pripadajočo kletjo v I. etaži v izmeri 46,28 m² na naslovu Sevnica, Planinska cesta 29. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator stanovanja: 1380-389-48, leto izgradnje: 1989. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost: 26.450,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: 1380-389-49
Vrednost: 26.400,00 EUR

Stanovanje v 5. nadstropju s pripadajočo kletjo v I. etaži v izmeri 45,86 m² na naslovu Sevnica, Planinska cesta 29. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator stanovanja: 1380-389-49, leto izgradnje: 1989. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost: 26.250,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

© 2016 SSRS. Vse pravice pridržane. En