Na spletnih straneh Stanovanjskega sklada Republike Slovenije uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo spletne strani se z uporabo piškotkov strinjate.
Nadaljuj | Več informacij
Za vprašanja in pomoč smo vam na voljo na 01 4710 500

Ostale nepremičnine

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: parc. št. 2686 v izmeri 942 m² k. o. 1584 – Draga (Podpreska 20)
Vrednost: 14.000,00 EUR

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 2686 v izmeri 942 m² k. o. 1584 – Draga. Na parc. št. 2686 stoji stanovanjska stavba na naslovu Podpreska 20 (ID stavbe 1584-50) s površino zemljišča pod stavbo 152 m². Leto izgradnje stavbe: 1850, stavba je potrebna temeljite prenove. Izklicna cena: 14.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: 1871-2202-6
Vrednost: 7.500,00 EUR

Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 31,8 m² na naslovu Trbovlje, Vodenska cesta 47. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 823/52 k. o. 1871 - Trbovlje. Identifikacija stanovanja: 1871-2202-6, leto izgradnje: 1881. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost: 7.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: 1871-2202-11
Vrednost: 7.850,00 EU

Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 35,1 m² na naslovu Trbovlje, Vodenska cesta 47. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 823/52 k. o. 1871 - Trbovlje. Identifikacija stanovanja: 1871-2202-11, leto izgradnje: 1881. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost: 7.850,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: 1871-2202-12
Vrednost: 6.650,00 EUR

Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 29,80 m² na naslovu Trbovlje, Vodenska cesta 47. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 823/52 k. o. 1871 - Trbovlje. Identifikacija stanovanja: 1871-2202-12, leto izgradnje: 1881. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost: 6.650,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: 1871-2200-6
Vrednost: 9.650,00 EUR

Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 41,30 m² na naslovu Trbovlje, Vodenska cesta 45. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikacija stanovanja: 1871-2200-6, leto izgradnje: 1874. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost: 9.650,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: 1871-2199-6
Vrednost: 8.350,00 EUR

Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 35,7 m² na naslovu Trbovlje, Vodenska cesta 44. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 823/46 k. o. 1871 – Trbovlje. Identifikacija stanovanja: 1871-2199-6, leto izgradnje: 1874. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost: 8.350,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: 882-1079-4
Vrednost: 23.500,00 EUR

Stanovanje na naslovu Ravne na Koroškem, Partizanska cesta 7, v izmeri 51,10 m² - identifikator: 882-1079-4. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Vrednost: 26.100,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: parc. št. 1189/14, k. o. 2175 – Jesenice
Vrednost: 30.600,00 EUR

Zazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1189/14 v izmeri 624 m², k. o. 2175 – Jesenice. Vrednost: 30.600,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: parc. št. 1473/1, 1473/3 in parc. št. 1468, vse k. o. 2176 – Blejska Dobrava
Vrednost: 136.000,00 EUR

Zazidana stavbna zemljišča: parc. št. 1473/1 v izmeri 3860 m², parc. št. 1473/3 v izmeri 492 m² in parc. št. 1468 v izmeri 2124 m², vse k. o. 2176 – Blejska Dobrava. Na nepremičninah je vknjižena neprava stvarna služnost, in sicer: brezplačna služnostna pravica uporabe zemljišča v korist Športnega društva Lipce, Lipce 66, Blejska Dobrava in neprava stvarna služnostna pravica prekopa, napeljave vodovoda in vzdrževanja oziroma popravljanja vodovoda v korist osebe z imenom: Darko Gregori, Lipce 58 a, Blejska Dobrava. Nepremičnine se prodajajo kot zaokrožena celota po izklicni ceni: 136.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: 1321-25-202, 1321-25-216
Vrednost: 22.950,00 EUR

Kletno stanovanje v Krškem: stanovanje št. 14 na naslovu Krško, Kovinarska ulica 11 b, površine 61,40 m², identifikator stanovanja: 1321-25-202, ki mu pripada atrij v velikosti 23,42 m² v nivoju kletne etaže, v 1. etaži stavbe Krško, Kovinarska ulica 11 b, identifikator: 1321-25-216. Vrednost: 22.950,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Uporabno dovoljenje za kletno stanovanje (vključno z vso potrebno dokumentacijo) bo moral pridobiti kupec sam. Stanovanje se nahaja v kletni etaži objekta in sestoji iz dnevne sobe, kuhinje z jedilnico, spalnice, hodnika, kopalnice s straniščem ter vkopanim atrijem. Orientirano je na jug, tako, da imajo okna in atrij dnevno svetlobo. K stanovanju spada tudi idealni delež na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskega objekta na naslovu Krško, Kovinarska ulica 11 b ter idealni delež skupnih prostorov in naprav.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: 1380-389-47
Vrednost: 31.300,00 EUR

Stanovanje v 5. nadstropju s pripadajočo kletjo v I. etaži v izmeri 54,58 m² na naslovu Sevnica, Planinska cesta 29. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator stanovanja: 1380-389-47, leto izgradnje: 1989. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost: 31.300,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: 1380-389-48
Vrednost: 26.450,00 EUR

Stanovanje v 5. nadstropju s pripadajočo kletjo v I. etaži v izmeri 46,28 m² na naslovu Sevnica, Planinska cesta 29. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator stanovanja: 1380-389-48, leto izgradnje: 1989. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost: 26.450,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: 1380-389-49
Vrednost: 26.250,00 EUR

Stanovanje v 5. nadstropju s pripadajočo kletjo v I. etaži v izmeri 45,86 m² na naslovu Sevnica, Planinska cesta 29. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator stanovanja: 1380-389-49, leto izgradnje: 1989. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost: 26.250,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: 2606-5373-143
Vrednost: 116.000,00 EUR

Poslovni prostor dokončan do IV. podaljšane gradbene faze na Šalari v Kopru, na naslovu Koper, Dolinska cesta 1h, 1i, 1j: - poslovni prostor z oznako 143 v pritličju (tretja etaža) v izmeri 186,50 m² k. o. 2606 - Semedela – identifikator: 2606-5373-143. Vrednost: 116.000,00 EUR, brez DDV-ja oziroma 141.520,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem, ki ga plača kupec.

Poslovni prostor stoji na parc. št. 1975/9 skupne površine 3.915 m² k. o. 2606 -Semedela in mu pripada, poleg sorazmernega lastninskega deleža na skupnih delih in napravah, tudi idealni delež na zemljišču s parc. št. 1975/9 k. o. 2606 - Semedela.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: 821-3-1
Vrednost: 5.681,00 EUR

Stanovanje v pritličju na naslovu Podvelka, Podvelka 22 v izmeri 39,40 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator stanovanja: 821-3-1, leto izgradnje: 1900. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost: 6.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

© 2016 SSRS. Vse pravice pridržane. En