Na spletnih straneh Stanovanjskega sklada Republike Slovenije uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo spletne strani se z uporabo piškotkov strinjate.
Nadaljuj | Več informacij
Za vprašanja in pomoč smo vam na voljo na 01 4710 500

Ostale nepremičnine

V prodaji
Original
Identifikacija: 2636-2817-56
Vrednost: 5.600,00 EUR

strong textParkirno mesto na naslovu Ljubljana, Knobleharjeva ulica 18 (Ljubljana - Bežigrad):

parkirno mesto z oznako 56 v 3. etaži, površine 10,50 m² k. o. - 2636 Bežigrad – identifikator: 2636-2817-56. Vrednost: 5.600,00 EUR, brez DDV-ja oziroma 6.832,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem, ki ga plača kupec.

Predmet prodaje sta dve parkirni mesti ter idealni deleži na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskega objekta na naslovu Ljubljana, Knobleharjeva ulica 18, stoječ na parc. št. 1401/3 in 1401/5, obe k. o. 2636 - Bežigrad ter pri tem upoštevana komunalna opremljenost in izboljšave (parkirna mesta, garaže, idealni delež skupnih prostorov in naprav, idealni delež zunanje ureditve – parc. št. 1401/4, 1402/12 in 1402/13, vse k. o. 2636 - Bežigrad).

V prodaji
Original
Identifikacija: 1727-1064-305
Vrednost: 2.100,00 EUR

Del stavbe z oznako 305 na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 38, prostor št. 305 v 1. etaži, površine 3,30 m² k. o. 1727 - Poljansko predmestje – identifikator: 1727-1064-305. Vrednost: 2.100,00 EUR, brez DDV-ja oziroma 2.562,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem, ki ga plača kupec.

Opozorilo: Shramba nima samostojnega odjemnega mesta za električno energijo in je trenutno priključena na skupno odjemno mesto, zato lahko za nakup kandidirajo le lastniki stanovanj na naslovih Ljubljana, Mesarska cesta 38.

Predmet prodaje so štiri shrambe ter njim pripadajoči idealni deleži na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskih objektov na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, 26, 34 in 38, in upoštevana komunalna opremljenost in izboljšave (idealni delež skupnih prostorov in naprav, idealni delež zunanje ureditve – parc. št. 171/1, 171/7, 171/8, 171/9, 171/10, 171/11, 171/12, 171/13 in 171/14, vse k. o. 1727 - Poljansko predmestje.

V prodaji
Original
Identifikacija: 1727-1064-204
Vrednost: 4.200,00 EUR

Del stavbe z oznako 204 na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 34, prostor št. 204 v 1. etaži, površine 6,60 m² k. o. 1727 - Poljansko predmestje – identifikator: 1727-1064-204. Vrednost: 4.200,00 EUR, brez DDV-ja oziroma 5.124,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem, ki ga plača kupec.

Opozorilo: Shramba nima samostojnega odjemnega mesta za električno energijo in je trenutno priključena na skupno odjemno mesto, zato lahko za nakup kandidirajo le lastniki stanovanj na naslovih Ljubljana, Mesarska cesta 34.

Predmet prodaje so štiri shrambe ter njim pripadajoči idealni deleži na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskih objektov na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, 26, 34 in 38, in upoštevana komunalna opremljenost in izboljšave (idealni delež skupnih prostorov in naprav, idealni delež zunanje ureditve – parc. št. 171/1, 171/7, 171/8, 171/9, 171/10, 171/11, 171/12, 171/13 in 171/14, vse k. o. 1727 - Poljansko predmestje.

V prodaji
Original
Identifikacija: 1727-1063-166
Vrednost: 2.200,00 EUR

Del stavbe z oznako 166 na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 26, prostor št. 166 v 2. etaži, površine 3,30 m² k. o. 1727 - Poljansko predmestje – identifikator: 1727-1063-166. Vrednost: 2.200,00 EUR, brez DDV-ja oziroma 2.684,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem, ki ga plača kupec.

Opozorilo: Shramba nima samostojnega odjemnega mesta za električno energijo in je trenutno priključena na skupno odjemno mesto, zato lahko za nakup kandidirajo le lastniki stanovanj na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 26.

Predmet prodaje so štiri shrambe ter njim pripadajoči idealni deleži na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskih objektov na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, 26, 34 in 38, in upoštevana komunalna opremljenost in izboljšave (idealni delež skupnih prostorov in naprav, idealni delež zunanje ureditve – parc. št. 171/1, 171/7, 171/8, 171/9, 171/10, 171/11, 171/12, 171/13 in 171/14, vse k. o. 1727 - Poljansko predmestje.

V prodaji
Original
Identifikacija: 1727-1062-242
Vrednost: 2.100,00 EUR

strong textDel stavbe z oznako 242 na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, prostor št. 242 v 1. etaži, površine 3,30 m² k. o. 1727 - Poljansko predmestje – identifikator: 1727-1062-242. Vrednost: 2.100,00 EUR, brez DDV-ja oziroma 2.562,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem, ki ga plača kupec.

Opozorilo: Shramba nima samostojnega odjemnega mesta za električno energijo in je trenutno priključena na skupno odjemno mesto, zato lahko za nakup kandidirajo le lastniki stanovanj na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20.

Predmet prodaje so štiri shrambe ter njim pripadajoči idealni deleži na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskih objektov na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, 26, 34 in 38, in upoštevana komunalna opremljenost in izboljšave (idealni delež skupnih prostorov in naprav, idealni delež zunanje ureditve – parc. št. 171/1, 171/7, 171/8, 171/9, 171/10, 171/11, 171/12, 171/13 in 171/14, vse k. o. 1727 - Poljansko predmestje.

V prodaji
Original
Identifikacija: 821-3-1
Vrednost: 5.681,00 EUR

Stanovanje v pritličju na naslovu Podvelka, Podvelka 22 v izmeri 39,40 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator stanovanja: 821-3-1, leto izgradnje: 1900. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost: 6.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

V prodaji
Original
Identifikacija: 820-17-6
Vrednost: 7.918,00 EUR

Stanovanje na naslovu Podvelka, Janževski vrh, Janževski vrh 23 v izmeri 51,70 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator stanovanja: 820-17-6, leto izgradnje: 1850. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost: 9.060,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: Vrstna hiša na naslovu Pivka, Vilharjeva ulica 36, ki stoji na parc. št. 1195/57 v izmeri 254 m², k. o. 2501 - Petelinje (ID stavbe 2501-944)
Vrednost: 104.805,00 EUR

Vrstna hiša na naslovu Pivka, Vilharjeva ulica 36, ki stoji na parc. št. 1195/57 v izmeri 254 m², k. o. 2501 - Petelinje (ID stavbe 2501-944 s površino stavbe 131,50 m²), leto izgradnje: 2008. Na nepremičnini je vknjižena služnostna pravica napeljave kanalizacijskih vodov ter kasnejših vzdrževalnih del, nadzora delovanja ter morebitnih popravil kanalizacijskega sistema v korist Občine Pivka. Vrednost: 104.805,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: Vrstna hiša na naslovu Pivka, Kettejeva ulica 24, ki stoji na parc. št. 1195/47 v izmeri 352 m², k. o. 2501 - Petelinje (ID stavbe 2501-938)
Vrednost: 111.605,00 EUR

Vrstna hiša na naslovu Pivka, Kettejeva ulica 24, ki stoji na parc. št. 1195/47 v izmeri 352 m², k. o. 2501 - Petelinje (ID stavbe 2501-938 s površino stavbe 131,60 m²), leto izgradnje: 2008. Na nepremičnini je vknjižena služnostna pravica napeljave kanalizacijskih vodov ter kasnejših vzdrževalnih del, nadzora delovanja ter morebitnih popravil kanalizacijskega sistema v korist Občine Pivka. Vrednost: 111.605,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: Vrstna hiša na naslovu Pivka, Kettejeva ulica 4, ki stoji na parc. št. 1195/37 v izmeri 187 m², k. o. 2501 - Petelinje (ID stavbe 2501-928)
Vrednost: 108.800,00 EUR

Vrstna hiša na naslovu Pivka, Kettejeva ulica 4, ki stoji na parc. št. 1195/37 v izmeri 187 m², k. o. 2501 - Petelinje (ID stavbe 2501-928 s površino stavbe 131,60 m²), leto izgradnje: 2008. Na nepremičnini je vknjižena služnostna pravica napeljave kanalizacijskih vodov ter kasnejših vzdrževalnih del, nadzora delovanja ter morebitnih popravil kanalizacijskega sistema v korist Občine Pivka. Vrednost: 108.800,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: 1723-10031-117
Vrednost: 594.179,04 EUR z vključenim 22 % DDV-jem

Poslovni prostor namenjen varstvu otrok v 1. in 2. etaži (klet + pritličje), ID znak 1723-10031-117 v izmeri 408,90 m², skupaj s šestimi pripadajočimi parkirnimi mesti: - parkirno mesto v garaži, ID znak 1723-10031-152 v izmeri 12,50 m², - parkirno mesto na zunanjem parkirišču, ID znak 1723-10031-225 v izmeri 12,50 m², - parkirno mesto na zunanjem parkirišču, ID znak 1723-10031-226 v izmeri 12,50 m², - parkirno mesto na zunanjem parkirišču, ID znak 1723-10031-227 v izmeri 12,50 m², - parkirno mesto na zunanjem parkirišču, ID znak 1723-10031-228 v izmeri 12,50 m², - parkirno mesto na zunanjem parkirišču, ID znak 1723-10031-229 v izmeri 12,50 m² in - parc. št. 1334/26 v izmeri 91 m², k. o. 1723 - Vič (območje otroškega igrišča). Poslovni prostor se nahaja v novozgrajeni soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani, v funkcionalni enoti F3, ki je v naravi prostostoječi večstanovanjski objekt (etažnost K+P+3+T), imenovan 'vzorčna hiša', razdeljen na štiri sklope – lamele različnih avtorjev (A, B, C in D), v katerih je 52 stanovanj. Del površin v lameli D je namenjenih dnevnemu varstvu otrok oziroma drugim poslovnim dejavnostim in ima v kletni etaži tudi servisne prostore ter prostor za dostavo.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: 1723-10028-43
Vrednost: 310.185,00 EUR

Poslovni prostor namenjen gostinski dejavnosti, obdelan do podaljšane tretje gradbene faze v pritličju poslovno - stanovanjske stavbe z naslovom Ljubljana, Ulica Angele Vode 27 v izmeri 105,5 m², k. o. 1723 - Vič - ID znak: 1723-10028-43. Poslovnemu prostoru pripada šest parkirnih mest in sicer: ID znak 1723-10044-92 v izmeri 12,5 m², ID znak 1723-10044-93 v izmeri 12,5 m², ID znak 1723-10044-94 v izmeri 12,5 m², ID znak 1723-10044-99 v izmeri 12,5 m², ID znak 1723-10044-100 v izmeri 12,5 m², ID znak 1723-10044-101 v izmeri 12,5 m² ter nadkrit prostor pred poslovnim prostorom s parc. št. 1393/60 v izmeri 31 m² in parc. št. 1393/63 v izmeri 10 m², obe k. o. 1723 - Vič. Vrednost skupaj: 310.185,00 EUR, brez 22 % DDV-ja oziroma 378.425,70 EUR z vključenim 22 % DDV-jem, ki ga plača kupec.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 103/3 v izmeri 245 m² k. o. 639 - Počehova (Maribor, Počehova, Počehova 57)
Vrednost: 25.000,00 EUR

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 103/3 v izmeri 245 m² k. o. 639 - Počehova na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Maribor, Počehova, Počehova 57, št. stavbe 143. Nepremičnina je potrebna prenove. Vrednost 25.000,00 EUR ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: parc. št. *53 v izmeri 862 m² k. o. 585 - Kresnica (Šentilj, Stara Gora pri Šentilju, Stara Gora pri Šentilju 2)
Vrednost: 44.700,00 EUR

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. *53 v izmeri 862 m² k. o. 585 - Kresnica na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Šentilj, Stara Gora pri Šentilju, Stara Gora pri Šentilju 2, št. stavbe 132. Nepremičnina je potrebna prenove. Vrednost 44.700,00 EUR ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: parc. št. 184/4 k. o. 470 - Korenjak (Zavrč, Korenjak, Korenjak 25)
Vrednost: 25.400,00 EUR

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 184/4 v izmeri 230 m² k. o. 470 – Korenjak na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Zavrč, Korenjak, Korenjak 25, št. stavbe 116, leto izgradnje 1897. Nepremičnina je potrebna prenove. Na zemljišču s parc. št. 184/4 k. o. 470 - Korenjak je vknjižena služnostna pravica izgradnje zemeljskega nizkonapetostnega kablovoda in neoviranega dostopa za izgradnjo, vzdrževanje, nadzor in odpravljanje okvar na zgrajenem objektu – vse za čas obratovalne dobe zgrajenega objekta. Vrednost 25.400,00 EUR ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga palača kupec.

© 2016 SSRS. Vse pravice pridržane. En