Na spletnih straneh Stanovanjskega sklada Republike Slovenije uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo spletne strani se z uporabo piškotkov strinjate.
Nadaljuj | Več informacij
Za vprašanja in pomoč smo vam na voljo na 01 4710 500

Ostale nepremičnine

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: parc. št. 184/4 k. o. 470 - Korenjak (Zavrč, Korenjak, Korenjak 25)
Vrednost: 21.600,00 EUR
Rok za prijavo: do 9. 1. 2018 do 12.00 ure

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 184/4 v izmeri 230 m² k. o. 470 – Korenjak na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Zavrč, Korenjak, Korenjak 25, št. stavbe 116, leto izgradnje 1897. Nepremičnina je potrebna prenove. Na zemljišču s parc. št. 184/4 k. o. 470 - Korenjak je vknjižena služnostna pravica izgradnje zemeljskega nizkonapetostnega kablovoda in neoviranega dostopa za izgradnjo, vzdrževanje, nadzor in odpravljanje okvar na zgrajenem objektu – vse za čas obratovalne dobe zgrajenega objekta. Vrednost 21.600,00 EUR ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga palača kupec.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 1082-1492-3
Vrednost: 18.150,00 EUR
Rok za prijavo: do 9. 1. 2018 do 12.00 ure

Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 36,10 m², uporabne površine 28,90 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 23. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 1147 k. o. 1082 - Teharje. Identifikacija stanovanja: 1082-1492-3, leto izgradnje: 1830. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost: 18.150,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 1082-1492-1
Vrednost: 18.150,00 EUR
Rok za prijavo: do 9. 1. 2018 do 12.00 ure

Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 36,50 m², uporabne površine 34,00 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 23. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 1147 k. o. 1082 - Teharje. Identifikacija stanovanja: 1082-1492-1, leto izgradnje: 1830. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost 18.150 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 1082-1492-4
Vrednost: 15.150,00 EUR
Rok za prijavo: do 9. 1. 2018 do 12.00 ure

Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 43,30 m², uporabne površine 35,10 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 23. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 1147 k. o. 1082 - Teharje. Identifikacija stanovanja: 1082-1492-4, leto izgradnje: 1830. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost 15.150,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 882-304-11
Vrednost: 18.800,00 EUR
Rok za prijavo: do 9. 1. 2018 do 12.00 ure

Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 53,70 m², uporabne površine 43,50 m² na naslovu Ravne na Koroškem, Prežihova ulica 12. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 361/1 k. o. 882 - Ravne. Identifikacija stanovanja: 882-304-11, leto izgradnje: 1942. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost 18.800,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 882-221-5
Vrednost: 17.600,00 EUR
Rok za prijavo: do 9. 1. 2018 do 12.00 ure

Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 47,90 m², uporabne površine 41,60 m² na naslovu Ravne na Koroškem, Prežihova ulica 10. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 417/2 k. o. 882 - Ravne. Identifikacija stanovanja: 882-221-5, leto izgradnje: 1944. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost 17.600,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 882-218-6
Vrednost: 22.800,00 EUR
Rok za prijavo: do 9. 1. 2018 do 12.00 ure

Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 56,40 m², uporabne površine 46 m² na naslovu Ravne na Koroškem, Prežihova ulica 4. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 417/2 k. o. 882 - Ravne. Identifikacija stanovanja: 882-218-6, leto izgradnje: 1944. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost 22.800,00 EUR ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 587-104-1
Vrednost: 21.300,00 EUR
Rok za prijavo: do 9. 1. 2018 do 12.00 ure

Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 74,80 m², uporabne površine 66,50 m² na naslovu Kungota, Ciringa, Ciringa 1. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 8 v izmeri 1696 m² k. o. 587 - Ciringa. Identifikacija stanovanja: 587-104-1, leto izgradnje: 1900. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost 21.300,00 EUR ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 587-104-4
Vrednost: 14.300,00 EUR
Rok za prijavo: do 9. 1. 2018 do 12.00 ure

Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 37,30 m², uporabne površine 33,80 m² na naslovu Kungota, Ciringa, Ciringa 1. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 8 v izmeri 1696 m² k. o. 587 - Ciringa. Identifikacija stanovanja: 587-104-4, leto izgradnje: 1900. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost 14.300,00 EUR ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 889-1599-42
Vrednost: 19.000,00 EUR
Rok za prijavo: do 9. 1. 2018 do 12.00 ure

Poslovni prostor v 1. etaži v izmeri 42,01 m², na naslovu Mežica, Mariborska cesta 13. Poslovnemu prostoru pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikacija poslovnega prostora: 889-1599-42, leto izgradnje: 1992 Vrednost: 19.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: parc. št. 1488/25 v izmeri 2194 m² k. o. 725 – Kot (Oplotnica, Lukanja 10)
Vrednost: 31.700,00 EUR
Rok za prijavo: do 9. 1. 2018 do 12.00 ure

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 1488/25 v izmeri 2194 m² k. o. 725 – Kot na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Oplotnica, Lukanja 10, št. stavbe 53, leto izgradnje 1908. Nepremičnina je potrebna prenove. Vrednost: 31.700,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: parc. št. 1488/26 v izmeri 1083 m² k. o. 725 – Kot (Oplotnica, Lukanja 9)
Vrednost: 16.200,00 EUR
Rok za prijavo: do 9. 1. 2018 do 12.00 ure

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 1488/26 v izmeri 1083 m² k. o. 725 – Kot na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Oplotnica, Lukanja 9, št. stavbe 51, leto izgradnje 1913. Nepremičnina je potrebna prenove. Vrednost: 16.200,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 725-39-3
Vrednost: 16.850,00 EUR
Rok za prijavo: do 9. 1. 2018 do 12.00 ure

Stanovanje v mansardi, neto tlorisne površine 80,7 m², uporabne površine 52,2 m² na naslovu Oplotnica, Lukanja 13. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 1488/69 k. o. 725 - Kot. Identifikacija stanovanja: 725-39-3, leto izgradnje: 1913. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost: 16.850,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: parc. št. 2686 v izmeri 942 m² k. o. 1584 – Draga (Podpreska 20)
Vrednost: 12.600,00 EUR
Rok za prijavo: do 9. 1. 2018 do 12.00 ure

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 2686 v izmeri 942 m² k. o. 1584 – Draga. Na parc. št. 2686 stoji stanovanjska stavba na naslovu Podpreska 20 (ID stavbe 1584-50) s površino zemljišča pod stavbo 152 m². Leto izgradnje stavbe: 1850, stavba je potrebna temeljite prenove. Izklicna cena: 12.600,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 1871-2202-11
Vrednost: 7.850,00 EUR
Rok za prijavo: do 9. 1. 2018 do 12.00 ure

Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 35,1 m² na naslovu Trbovlje, Vodenska cesta 47 z ID znakom 1871-2202-11. Stanovanju pripada klet v izmeri 6,4 m² z ID znakom 1871-2157-22, vse skupaj s sorazmernim lastninskim deležem na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 823/52 k. o. 1871 - Trbovlje. Nepremičnine so potrebne temeljite prenove. Vrednost: 7.850,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

© 2016 SSRS. Vse pravice pridržane. En