Na spletnih straneh Stanovanjskega sklada Republike Slovenije uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo spletne strani se z uporabo piškotkov strinjate.
Nadaljuj | Več informacij
Za vprašanja in pomoč smo vam na voljo na 01 4710 500

Ostale nepremičnine

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 2175-3136-13
Vrednost: 48.400,00 EUR
Rok za prijavo: do 9. 1. 2018 do 12.00 ure

Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 c površine 40,30 m², ID znak stanovanja: 2175-3136-13, leto izgradnje stavbe: 2009, skupaj s kletjo v velikosti 5,8 m² z ID znakom 2175-3136-24 in zunanjim parkirnim mestom v velikosti 19 m², stoječim na parc. št. 592/371 k. o. 2175 - Jesenice. Stanovanju in kleti pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču. Vrednost: 48.400,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 2175-3140-12
Vrednost: 37.100,00 EUR
Rok za prijavo: do 9. 1. 2018 do 12.00 ure

Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 a površine 29,60 m², ID znak stanovanja: 2175-3140-12, leto izgradnje stavbe: 2009, skupaj s kletjo v velikosti 6 m² z ID znakom 2175-3140-46 in zunanjim parkirnim mestom v velikosti 13 m², stoječim na parc. št. 592/56 k. o. 2175 - Jesenice. Stanovanju in kleti pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču. Vrednost: 37.100,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 2175-3136-2
Vrednost: 94.300,00 EUR
Rok za prijavo: do 9. 1. 2018 do 12.00 ure

Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 b površine 88,7 m² in uporabne površine po GURS-u 83 m², ID znak stanovanja: 2175-3136-2, leto izgradnje stavbe: 2009, skupaj s kletjo v velikosti 12,5 m² z ID znakom 2175-3136-38 in dvema zunanjima parkirnima mestoma v velikosti 19 m², stoječim na parc. št. 592/85 k. o. 2175 – Jesenice in v velikosti 13 m², stoječim na parc. št. 592/38 k. o. 2175 – Jesenice Stanovanju in kleti pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču. Vrednost: 94.300,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 2175-3137-9
Vrednost: 40.000,00 EUR
Rok za prijavo: do 9. 1. 2018 do 12.00 ure

Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 d površine 37 m² in uporabne površine po GURS-u 31,10 m², ID znak stanovanja: 2175-3137-9, leto izgradnje stavbe: 2009, skupaj s kletjo v velikosti 6,4 m² z ID znakom 2175-3137-34 in zunanjim parkirnim mestom v velikosti 13 m², stoječim na parc. št. 592/106 k. o. 2175 - Jesenice. Stanovanju in kleti pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču. Vrednost: 40.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Na javni dražbi
Identifikacija: parc. št. 1308/2, 1308/4 in 1312/1, vse k. o. 1082 - Teharje
Vrednost: 13.200,00 EUR
Rok za prijavo: do 9. 1. 2018 do 12.00 ure

Stavbna zemljišča znotraj ureditvenega območja naselja s parc. št. 1308/2 v izmeri 511 m², parc. št. 1308/4 v izmeri 310 m² in parc. št. 1312/1 v izmeri 79 m², vse k. o. 1082 – Teharje. Na parc. št. 1312/1 stoji stavba št. 1082-1278 na naslovu Štore, Udarniška ulica 1, ki je potrebna rušitve. Na parc. št. 1308/2 k. o. 1082 - Teharje je vknjižena neprava stvarna služnost za potrebe izgradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora kanalizacije v korist družbe s firmo Vodovod - kanalizacija, javno podjetje, d. o. o., Lava 2a, Celje, ID omejitve 11114600. Za nepremičnine s parc. št. 1312/1, 1308/2 in 1308/4, vse 1082 - Teharje uveljavlja Občina Štore zakonito predkupno pravico. Občina Štore se bo izrekla o uveljavljanju predkupne pravice v roku 8 delovnih dni po izteku elektronske javne dražbe in znani najvišji ponujeni ceni. Izklicna cena: 13.200,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: parc. št. 347/14 k. o. 1758 - Dragomelj
Vrednost: 154.242,01 EUR
Rok za prijavo: do 9. 1. 2018 do 12.00 ure

Vrstna hiša zgrajena do III. podaljšane gradbene faze na naslovu Domžale, Dragomelj, Dragomelj 161, stoječa na parc. št. 347/14 v izmeri 225 m², k. o. 1758 - Dragomelj (ID stavbe 1758-368 s površino zemljišča pod stavbo 146 m²), leto izgradnje: 2007. Nepremičnina je v izključni lasti Stanovanjskega sklada RS. Reševanje plomb se ureja v povezavi s postopkom N 6/2007 pri Okrajnem sodišču v Domžalah. V zvezi s posameznimi plombami, ki se nanašajo na navedeno nepremičnino, lahko na podlagi Zakona o zemljiški knjigi vsaka oseba, ki izkaže upravičen interes, zahteva, da je zemljiškoknjižno sodišče izda prepis listine s potrdilom o tem, da je izvirnik oziroma overjeni prepis listine vložen v zbirko listin. To velja za vsak zemljiškoknjižni predlog in listine, ki so mu priložene, o katerem zemljiškoknjižno sodišče še ni odločilo. Stanovanjski sklad RS s temi listinami ne razpolaga, saj ni predlagal nobenih ZK predlogov iz nerešenih plomb.
Vrednost: 154.242,01 EUR, izklicna cena: 168.895,00 EUR, ki vključuje 9,5 % davek na dodano vrednost.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: Vrstna hiša na naslovu Pivka, Vilharjeva ulica 36, ki stoji na parc. št. 1195/57 v izmeri 254 m², k. o. 2501 - Petelinje (ID stavbe 2501-944)
Vrednost: 104.805,00 EUR
Rok za prijavo: do 9. 1. 2018 do 12.00 ure

Vrstna hiša na naslovu Pivka, Vilharjeva ulica 36, ki stoji na parc. št. 1195/57 v izmeri 254 m², k. o. 2501 - Petelinje (ID stavbe 2501-944 s površino stavbe 131,50 m²), leto izgradnje: 2008. Na nepremičnini je vknjižena služnostna pravica napeljave kanalizacijskih vodov ter kasnejših vzdrževalnih del, nadzora delovanja ter morebitnih popravil kanalizacijskega sistema v korist Občine Pivka. Vrednost: 104.805,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: Vrstna hiša na naslovu Pivka, Kettejeva ulica 24, ki stoji na parc. št. 1195/47 v izmeri 352 m², k. o. 2501 - Petelinje (ID stavbe 2501-938)
Vrednost: 111.605,00 EUR
Rok za prijavo: do 9. 1. 2018 do 12.00 ure

Vrstna hiša na naslovu Pivka, Kettejeva ulica 24, ki stoji na parc. št. 1195/47 v izmeri 352 m², k. o. 2501 - Petelinje (ID stavbe 2501-938 s površino stavbe 131,60 m²), leto izgradnje: 2008. Na nepremičnini je vknjižena služnostna pravica napeljave kanalizacijskih vodov ter kasnejših vzdrževalnih del, nadzora delovanja ter morebitnih popravil kanalizacijskega sistema v korist Občine Pivka. Vrednost: 111.605,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: Vrstna hiša na naslovu Pivka, Kettejeva ulica 4, ki stoji na parc. št. 1195/37 v izmeri 187 m², k. o. 2501 - Petelinje (ID stavbe 2501-928)
Vrednost: 108.800,00 EUR
Rok za prijavo: do 9. 1. 2018 do 12.00 ure

Vrstna hiša na naslovu Pivka, Kettejeva ulica 4, ki stoji na parc. št. 1195/37 v izmeri 187 m², k. o. 2501 - Petelinje (ID stavbe 2501-928 s površino stavbe 131,60 m²), leto izgradnje: 2008. Na nepremičnini je vknjižena služnostna pravica napeljave kanalizacijskih vodov ter kasnejših vzdrževalnih del, nadzora delovanja ter morebitnih popravil kanalizacijskega sistema v korist Občine Pivka. Vrednost: 108.800,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: parc. št. 408/14 v izmeri 1199 m² k. o. 246 - Boreci (Križevci, Boreci, Boreci 37)
Vrednost: 14.300,00 EUR
Rok za prijavo: do 9. 1. 2018 do 12.00 ure

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 408/14 v izmeri 1199 m² k. o. 246 - Boreci na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Križevci, Boreci, Boreci 37, št. stavbe 155. Nepremičnina je potrebna prenove. Vrednost 14.300,00 EUR ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 103/3 v izmeri 245 m² k. o. 639 - Počehova (Maribor, Počehova, Počehova 57)
Vrednost: 21.250,00 EUR
Rok za prijavo: do 9. 1. 2018 do 12.00 ure

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 103/3 v izmeri 245 m² k. o. 639 - Počehova na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Maribor, Počehova, Počehova 57, št. stavbe 143. Nepremičnina je potrebna prenove. Vrednost 21.250,00 EUR ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: parc. št. *53 v izmeri 862 m² k. o. 585 - Kresnica (Šentilj, Stara Gora pri Šentilju, Stara Gora pri Šentilju 2)
Vrednost: 38.000,00 EUR
Rok za prijavo: do 9. 1. 2018 do 12.00 ure

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. *53 v izmeri 862 m² k. o. 585 - Kresnica na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Šentilj, Stara Gora pri Šentilju, Stara Gora pri Šentilju 2, št. stavbe 132. Nepremičnina je potrebna prenove. Vrednost 38.000,00 EUR ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: parc. št. 401/4 v izmeri 559 m² k. o. 465 - Hrastovec (Zavrč, Hrastovec, Hrastovec 140)
Vrednost: 12.500,00 EUR
Rok za prijavo: do 9. 1. 2018 do 12.00 ure

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 401/4 v izmeri 559 m² k. o. 465 - Hrastovec, na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Zavrč, Hrastovec, Hrastovec 140, leto izgradnje 1800. Nepremičnina je potrebna prenove. Vrednost 12.500,00 EUR ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: parc. št. 154/2 v izmeri 725 m² k. o. 592 - Plač, vključno z delom stavbe stoječe na tej parceli (Kungota, Plač, Plač 32)
Vrednost: 16.350,00 EUR
Rok za prijavo: do 9. 1. 2018 do 12.00 ure

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 154/2 v izmeri 725 m² k. o. 592 - Plač, vključno z delom stavbe stoječe na tej parceli (Kungota, Plač, Plač 32). Nepremičnina je potrebna prenove, stavba je bila zgrajena leta 1900. Vrednost 16.350,00 EUR ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: parc. št. 223/5 v izmeri 75 m² k. o. 472 - Gorenjski vrh (Zavrč, Gorenjski vrh, Gorenjski vrh 24)
Vrednost: 8.500,00 EUR
Rok za prijavo: do 9. 1. 2018 do 12.00 ure

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 223/5 v izmeri 75 m² k. o. 472 - Gorenjski vrh na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Zavrč, Gorenjski vrh, Gorenjski vrh 24, št. stavbe 33, leto izgradnje 1990. Nepremičnina je potrebna prenove. Vrednost 8.500,00 EUR ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

© 2016 SSRS. Vse pravice pridržane. En