Na spletnih straneh Stanovanjskega sklada Republike Slovenije uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo spletne strani se z uporabo piškotkov strinjate.
Nadaljuj | Več informacij
Za vprašanja in pomoč smo vam na voljo na 01 4710 500

Ostale nepremičnine

V prodaji
Original
Identifikacija: 1577-1172-6
Vrednost: 3.000,00 EUR

Stanovanje na naslovu Kočevje, Podgorska ulica 23 v izmeri 38,30 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 1882/3 k. o. 1577 - Kočevje. Identifikator stanovanja: 1577-1172-6, leto izgradnje: 1930. Vrednost: 3.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin;

V prodaji
Original
Identifikacija: 2636-2817-58
Vrednost: 5.600,00 EUR

Parkirno mesto na naslovu Ljubljana, Knobleharjeva ulica 18 (Ljubljana - Bežigrad): parkirno mesto z oznako 58 v 3. etaži, površine 10,50 m² k. o. - 2636 Bežigrad – identifikator: 2636-2817-58. Vrednost: 5.600,00 EUR, brez DDV-ja oziroma 6.832,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem, ki ga plača kupec.

Predmet prodaje so štiri parkirna mesta ter idealni deleži na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskega objekta na naslovu Ljubljana, Knobleharjeva ulica 18, stoječ na parc. št. 1401/3 in 1401/5, obe k. o. 2636 - Bežigrad ter pri tem upoštevana komunalna opremljenost in izboljšave (parkirna mesta, garaže, idealni delež skupnih prostorov in naprav, idealni delež zunanje ureditve – parc. št. 1401/4, 1402/12 in 1402/13, vse k. o. 2636 - Bežigrad).

V prodaji
Original
Identifikacija: 2636-2817-57
Vrednost: 5.600,00 EUR

Parkirno mesto na naslovu Ljubljana, Knobleharjeva ulica 18 (Ljubljana - Bežigrad):

parkirno mesto z oznako 57 v 3. etaži, površine 10,50 m² k. o. - 2636 Bežigrad – identifikator: 2636-2817-57. Vrednost: 5.600,00 EUR, brez DDV-ja oziroma 6.832,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem, ki ga plača kupec.

Predmet prodaje so štiri parkirna mesta ter idealni deleži na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskega objekta na naslovu Ljubljana, Knobleharjeva ulica 18, stoječ na parc. št. 1401/3 in 1401/5, obe k. o. 2636 - Bežigrad ter pri tem upoštevana komunalna opremljenost in izboljšave (parkirna mesta, garaže, idealni delež skupnih prostorov in naprav, idealni delež zunanje ureditve – parc. št. 1401/4, 1402/12 in 1402/13, vse k. o. 2636 - Bežigrad).

V prodaji
Original
Identifikacija: 2636-2817-56
Vrednost: 5.600,00 EUR

Parkirno mesto na naslovu Ljubljana, Knobleharjeva ulica 18 (Ljubljana - Bežigrad):

parkirno mesto z oznako 56 v 3. etaži, površine 10,50 m² k. o. - 2636 Bežigrad – identifikator: 2636-2817-56. Vrednost: 5.600,00 EUR, brez DDV-ja oziroma 6.832,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem, ki ga plača kupec.

Predmet prodaje so štiri parkirna mesta ter idealni deleži na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskega objekta na naslovu Ljubljana, Knobleharjeva ulica 18, stoječ na parc. št. 1401/3 in 1401/5, obe k. o. 2636 - Bežigrad ter pri tem upoštevana komunalna opremljenost in izboljšave (parkirna mesta, garaže, idealni delež skupnih prostorov in naprav, idealni delež zunanje ureditve – parc. št. 1401/4, 1402/12 in 1402/13, vse k. o. 2636 - Bežigrad).

V prodaji
Original
Identifikacija: 1727-1064-305
Vrednost: 2.100,00 EUR

Del stavbe z oznako 305 na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 38, prostor št. 305 v 1. etaži, površine 3,30 m² k. o. 1727 - Poljansko predmestje – identifikator: 1727-1064-305. Vrednost: 2.100,00 EUR, brez DDV-ja oziroma 2.562,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem, ki ga plača kupec.

Opozorilo: Shramba nima samostojnega odjemnega mesta za električno energijo in je trenutno priključena na skupno odjemno mesto, zato lahko za nakup kandidirajo le lastniki stanovanj na naslovih Ljubljana, Mesarska cesta 38.

Predmet prodaje so štiri shrambe ter njim pripadajoči idealni deleži na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskih objektov na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, 26, 34 in 38, in upoštevana komunalna opremljenost in izboljšave (idealni delež skupnih prostorov in naprav, idealni delež zunanje ureditve – parc. št. 171/1, 171/7, 171/8, 171/9, 171/10, 171/11, 171/12, 171/13 in 171/14, vse k. o. 1727 - Poljansko predmestje.

V prodaji
Original
Identifikacija: 1727-1064-204
Vrednost: 4.200,00 EUR

Del stavbe z oznako 204 na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 34, prostor št. 204 v 1. etaži, površine 6,60 m² k. o. 1727 - Poljansko predmestje – identifikator: 1727-1064-204. Vrednost: 4.200,00 EUR, brez DDV-ja oziroma 5.124,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem, ki ga plača kupec.

Opozorilo: Shramba nima samostojnega odjemnega mesta za električno energijo in je trenutno priključena na skupno odjemno mesto, zato lahko za nakup kandidirajo le lastniki stanovanj na naslovih Ljubljana, Mesarska cesta 34.

Predmet prodaje so štiri shrambe ter njim pripadajoči idealni deleži na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskih objektov na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, 26, 34 in 38, in upoštevana komunalna opremljenost in izboljšave (idealni delež skupnih prostorov in naprav, idealni delež zunanje ureditve – parc. št. 171/1, 171/7, 171/8, 171/9, 171/10, 171/11, 171/12, 171/13 in 171/14, vse k. o. 1727 - Poljansko predmestje.

V prodaji
Original
Identifikacija: 1727-1063-166
Vrednost: 2.200,00 EUR

Del stavbe z oznako 166 na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 26, prostor št. 166 v 2. etaži, površine 3,30 m² k. o. 1727 - Poljansko predmestje – identifikator: 1727-1063-166. Vrednost: 2.200,00 EUR, brez DDV-ja oziroma 2.684,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem, ki ga plača kupec.

Opozorilo: Shramba nima samostojnega odjemnega mesta za električno energijo in je trenutno priključena na skupno odjemno mesto, zato lahko za nakup kandidirajo le lastniki stanovanj na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 26.

Predmet prodaje so štiri shrambe ter njim pripadajoči idealni deleži na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskih objektov na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, 26, 34 in 38, in upoštevana komunalna opremljenost in izboljšave (idealni delež skupnih prostorov in naprav, idealni delež zunanje ureditve – parc. št. 171/1, 171/7, 171/8, 171/9, 171/10, 171/11, 171/12, 171/13 in 171/14, vse k. o. 1727 - Poljansko predmestje.

V prodaji
Original
Identifikacija: 1727-1062-242
Vrednost: 2.100,00 EUR

Del stavbe z oznako 242 na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, prostor št. 242 v 1. etaži, površine 3,30 m² k. o. 1727 - Poljansko predmestje – identifikator: 1727-1062-242. Vrednost: 2.100,00 EUR, brez DDV-ja oziroma 2.562,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem, ki ga plača kupec.

Opozorilo: Shramba nima samostojnega odjemnega mesta za električno energijo in je trenutno priključena na skupno odjemno mesto, zato lahko za nakup kandidirajo le lastniki stanovanj na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20.

Predmet prodaje so štiri shrambe ter njim pripadajoči idealni deleži na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskih objektov na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, 26, 34 in 38, in upoštevana komunalna opremljenost in izboljšave (idealni delež skupnih prostorov in naprav, idealni delež zunanje ureditve – parc. št. 171/1, 171/7, 171/8, 171/9, 171/10, 171/11, 171/12, 171/13 in 171/14, vse k. o. 1727 - Poljansko predmestje.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 1723-9928-78
Vrednost: 102.695,00 EUR
Rok za prijavo: 20. april 2017 do 11.00 ure

Poslovni prostor namenjen mirni dejavnosti, obdelan do podaljšane tretje gradbene faze v pritličju poslovno - stanovanjske stavbe z naslovom Ljubljana, Ulica Angele Vode 17 v izmeri 64,5 m², k. o. 1723 - Vič – ID znak: 1723-9928-78. Poslovnemu prostoru pripadata dve parkirni mesti in sicer: ID znak 1723-9926-318 v izmeri 12,5 m² in ID znak 1723-9926-319 v izmeri 12,5 m² ter nadkrit prostor pred poslovnim prostorom s parc. št. 1393/54 v izmeri 19 m², k. o. 1723 - Vič. Vrednost skupaj: 102.695,00 EUR brez 22 % DDV-ja oziroma 125.287,90 EUR z vključenim 22 % DDV-jem, ki ga plača kupec.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 1723-10028-43
Vrednost: 310.185,00 EUR
Rok za prijavo: 20. april 2017 do 11.00 ure

Poslovni prostor namenjen gostinski dejavnosti, obdelan do podaljšane tretje gradbene faze v pritličju poslovno - stanovanjske stavbe z naslovom Ljubljana, Ulica Angele Vode 27 v izmeri 105,5 m², k. o. 1723 - Vič - ID znak: 1723-10028-43. Poslovnemu prostoru pripada šest parkirnih mest in sicer: ID znak 1723-10044-92 v izmeri 12,5 m², ID znak 1723-10044-93 v izmeri 12,5 m², ID znak 1723-10044-94 v izmeri 12,5 m², ID znak 1723-10044-99 v izmeri 12,5 m², ID znak 1723-10044-100 v izmeri 12,5 m², ID znak 1723-10044-101 v izmeri 12,5 m² ter nadkrit prostor pred poslovnim prostorom s parc. št. 1393/60 v izmeri 31 m² in parc. št. 1393/63 v izmeri 10 m², obe k. o. 1723 - Vič. Vrednost skupaj: 310.185,00 EUR, brez 22 % DDV-ja oziroma 378.425,70 EUR z vključenim 22 % DDV-jem, ki ga plača kupec.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: parc. št. 408/14 v izmeri 1199 m² k. o. 246 - Boreci (Križevci, Boreci, Boreci 37)
Vrednost: 16.800,00 EUR

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 408/14 v izmeri 1199 m² k. o. 246 - Boreci na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Križevci, Boreci, Boreci 37, št. stavbe 155. Nepremičnina je potrebna prenove. Vrednost 16.800,00 EUR ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 103/3 v izmeri 245 m² k. o. 639 - Počehova (Maribor, Počehova, Počehova 57)
Vrednost: 25.000,00 EUR

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 103/3 v izmeri 245 m² k. o. 639 - Počehova na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Maribor, Počehova, Počehova 57, št. stavbe 143. Nepremičnina je potrebna prenove. Vrednost 25.000,00 EUR ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: parc. št. *53 v izmeri 862 m² k. o. 585 - Kresnica (Šentilj, Stara Gora pri Šentilju, Stara Gora pri Šentilju 2)
Vrednost: 44.700,00 EUR

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. *53 v izmeri 862 m² k. o. 585 - Kresnica na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Šentilj, Stara Gora pri Šentilju, Stara Gora pri Šentilju 2, št. stavbe 132. Nepremičnina je potrebna prenove. Vrednost 44.700,00 EUR ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: parc. št. 401/4 v izmeri 559 m² k. o. 465 - Hrastovec (Zavrč, Hrastovec, Hrastovec 140)
Vrednost: 14.700,00 EUR

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 401/4 v izmeri 559 m² k. o. 465 - Hrastovec, na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Zavrč, Hrastovec, Hrastovec 140, leto izgradnje 1800. Nepremičnina je potrebna prenove. Vrednost 14.700,00 EUR ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Kmalu v prodaji
Original
Identifikacija: parc. št. 154/2 v izmeri 725 m² k. o. 592 - Plač, vključno z delom stavbe stoječe na tej parceli (Kungota, Plač, Plač 32)
Vrednost: 19.200,00 EUR

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 154/2 v izmeri 725 m² k. o. 592 - Plač, vključno z delom stavbe stoječe na tej parceli (Kungota, Plač, Plač 32). Nepremičnina je potrebna prenove, stavba je bila zgrajena leta 1900. Vrednost 19.200,00 EUR ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

© 2016 SSRS. Vse pravice pridržane. En