Na spletnih straneh Stanovanjskega sklada Republike Slovenije uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo spletne strani se z uporabo piškotkov strinjate.
Nadaljuj | Več informacij
Za vprašanja in pomoč smo vam na voljo na 01 4710 500

Ostale nepremičnine

Na javni dražbi
Identifikacija: Vrstna hiša na naslovu Domžale, Dragomelj 161, stoječa na parc. št. 347/14, k. o. 1758 - Dragomelj (ID stavbe 1758-368)
Vrednost: 181.461,19 EUR
Rok za prijavo: 19. 6. 2017 do 12. ure

Vrstna hiša zgrajena do III. podaljšane gradbene faze na naslovu Domžale, Dragomelj, Dragomelj 161, stoječa na parc. št. 347/14 v izmeri 225 m², k. o. 1758 - Dragomelj (ID stavbe 1758-368 s površino zemljišča pod stavbo 146 m²), leto izgradnje: 2007. Nepremičnina je v izključni lasti Stanovanjskega sklada RS. Reševanje plomb se ureja v povezavi s postopkom N 6/2007 pri Okrajnem sodišču v Domžalah. Vrednost: 181.461,19 EUR oziroma 198.700,00 EUR z vključenim 9,5 % davkom na dodano vrednost.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: Vrstna hiša na naslovu Pivka, Vilharjeva ulica 38, ki stoji na parc. št. 1195/60 v izmeri 273 m², k. o. 2501 - Petelinje (ID stavbe 2501-945)
Vrednost: 123.000,00 EUR
Rok za prijavo: 19. 6. 2017 do 12. ure

Vrstna hiša na naslovu Pivka, Vilharjeva ulica 38, ki stoji na parc. št. 1195/60 v izmeri 273 m², k. o. 2501 - Petelinje (ID stavbe 2501-945 s površino stavbe 131,50 m²), leto izgradnje: 2008. Na nepremičnini je vknjižena služnostna pravica napeljave kanalizacijskih vodov ter kasnejših vzdrževalnih del, nadzora delovanja ter morebitnih popravil kanalizacijskega sistema v korist Občine Pivka. Vrednost: 123.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: Vrstna hiša na naslovu Pivka, Vilharjeva ulica 36, ki stoji na parc. št. 1195/57 v izmeri 254 m², k. o. 2501 - Petelinje (ID stavbe 2501-944)
Vrednost: 123.300,00 EUR
Rok za prijavo: 19. 6. 2017 do 12. ure

Vrstna hiša na naslovu Pivka, Vilharjeva ulica 36, ki stoji na parc. št. 1195/57 v izmeri 254 m², k. o. 2501 - Petelinje (ID stavbe 2501-944 s površino stavbe 131,50 m²), leto izgradnje: 2008. Na nepremičnini je vknjižena služnostna pravica napeljave kanalizacijskih vodov ter kasnejših vzdrževalnih del, nadzora delovanja ter morebitnih popravil kanalizacijskega sistema v korist Občine Pivka. Vrednost: 123.300,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: Vrstna hiša na naslovu Pivka, Kettejeva ulica 24, ki stoji na parc. št. 1195/47 v izmeri 352 m², k. o. 2501 - Petelinje (ID stavbe 2501-938)
Vrednost: 131.300,00 EUR
Rok za prijavo: 19. 6. 2017 do 12. ure

Vrstna hiša na naslovu Pivka, Kettejeva ulica 24, ki stoji na parc. št. 1195/47 v izmeri 352 m², k. o. 2501 - Petelinje (ID stavbe 2501-938 s površino stavbe 131,60 m²), leto izgradnje: 2008. Na nepremičnini je vknjižena služnostna pravica napeljave kanalizacijskih vodov ter kasnejših vzdrževalnih del, nadzora delovanja ter morebitnih popravil kanalizacijskega sistema v korist Občine Pivka. Vrednost: 131.300,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: Vrstna hiša na naslovu Pivka, Kettejeva ulica 4, ki stoji na parc. št. 1195/37 v izmeri 187 m², k. o. 2501 - Petelinje (ID stavbe 2501-928)
Vrednost: 128.000,00 EUR
Rok za prijavo: 19. 6. 2017 do 12. ure

Vrstna hiša na naslovu Pivka, Kettejeva ulica 4, ki stoji na parc. št. 1195/37 v izmeri 187 m², k. o. 2501 - Petelinje (ID stavbe 2501-928 s površino stavbe 131,60 m²), leto izgradnje: 2008. Na nepremičnini je vknjižena služnostna pravica napeljave kanalizacijskih vodov ter kasnejših vzdrževalnih del, nadzora delovanja ter morebitnih popravil kanalizacijskega sistema v korist Občine Pivka. Vrednost: 128.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Na javni dražbi
Identifikacija: 1723-9910-1
Vrednost: 232.000,00 EUR
Rok za prijavo: 27. 6. 2017 do 10. ure

Stanovanje z ID znakom 1723-9910-1 in s komercialno oznako stanovanja LBR4F089, v velikosti 127,4 m² na naslovu Ljubljana, Ulica Ivane Kobilce 3, skupaj s pripadajočo shrambo z ID znakom 1723-9910-36 v velikosti 10,9 m² in parkirnima mestoma z ID znakom 1723-9921-186 v velikosti 12,5 m² in z ID znakom 1723-9921-157 v velikosti 12,5 m². Izklicna cena skupaj: 232.000,00 EUR brez 9,5 % DDV-ja oziroma 254.040,00 EUR z vključenim 9,5 % DDV-jem.

Na javni dražbi
Identifikacija: 2304-1892-6
Vrednost: 10.100,00 EUR
Rok za prijavo: 27. 6. 2017 do 12. ure

Stanovanje na naslovu Nova Gorica, Železničarska pot 4 v izmeri 44,50 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator stanovanja: 2304-1892-6, leto izgradnje 1900 (uporabna površina po GURS-u 41,50 m², neto tlorisna površina dela stavbe po GURS-u: 47,50 m²). Vrednost: 10.100,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Na javni dražbi
Identifikacija: 1911-175-6
Vrednost: 14.000,00 EUR
Rok za prijavo: 27. 6. 2017 do 12. ure

Stanovanje na naslovu Kamnik, Kovinarska cesta 5 v izmeri 18,80 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator stanovanja: 1911-175-6, leto izgradnje 1952 (uporabna površina po GURS-u 12,00 m², neto tlorisna površina dela stavbe po GURS-u: 28,80 m²). Vrednost: 14.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 1723-10031-117
Vrednost: 571.326,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem
Rok za prijavo: 27. 6. 2017 do 10. ure

Poslovni prostor namenjen varstvu otrok v 1. in 2. etaži (klet + pritličje), ID znak 1723-10031-117 v izmeri 408,90 m², skupaj s šestimi pripadajočimi parkirnimi mesti: - parkirno mesto v garaži, ID znak 1723-10031-152 v izmeri 12,50 m², - parkirno mesto na zunanjem parkirišču, ID znak 1723-10031-225 v izmeri 12,50 m², - parkirno mesto na zunanjem parkirišču, ID znak 1723-10031-226 v izmeri 12,50 m², - parkirno mesto na zunanjem parkirišču, ID znak 1723-10031-227 v izmeri 12,50 m², - parkirno mesto na zunanjem parkirišču, ID znak 1723-10031-228 v izmeri 12,50 m², - parkirno mesto na zunanjem parkirišču, ID znak 1723-10031-229 v izmeri 12,50 m² in - parc. št. 1334/26 v izmeri 91 m², k. o. 1723 - Vič (območje otroškega igrišča). Poslovni prostor se nahaja v novozgrajeni soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani, v funkcionalni enoti F3, ki je v naravi prostostoječi večstanovanjski objekt (etažnost K+P+3+T), imenovan 'vzorčna hiša', razdeljen na štiri sklope – lamele različnih avtorjev (A, B, C in D), v katerih je 52 stanovanj. Del površin v lameli D je namenjenih dnevnemu varstvu otrok oziroma drugim poslovnim dejavnostim in ima v kletni etaži tudi servisne prostore ter prostor za dostavo.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: 1723-10028-43
Vrednost: 310.185,00 EUR
Rok za prijavo: 27. 6. 2017 do 10. ure

Poslovni prostor namenjen gostinski dejavnosti, obdelan do podaljšane tretje gradbene faze v pritličju poslovno - stanovanjske stavbe z naslovom Ljubljana, Ulica Angele Vode 27 v izmeri 105,5 m², k. o. 1723 - Vič - ID znak: 1723-10028-43. Poslovnemu prostoru pripada šest parkirnih mest in sicer: ID znak 1723-10044-92 v izmeri 12,5 m², ID znak 1723-10044-93 v izmeri 12,5 m², ID znak 1723-10044-94 v izmeri 12,5 m², ID znak 1723-10044-99 v izmeri 12,5 m², ID znak 1723-10044-100 v izmeri 12,5 m², ID znak 1723-10044-101 v izmeri 12,5 m² ter nadkrit prostor pred poslovnim prostorom s parc. št. 1393/60 v izmeri 31 m² in parc. št. 1393/63 v izmeri 10 m², obe k. o. 1723 - Vič. Vrednost skupaj: 310.185,00 EUR, brez 22 % DDV-ja oziroma 378.425,70 EUR z vključenim 22 % DDV-jem, ki ga plača kupec.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: parc. št. 408/14 v izmeri 1199 m² k. o. 246 - Boreci (Križevci, Boreci, Boreci 37)
Vrednost: 16.800,00 EUR
Rok za prijavo: 27. 6. 2017 do 12. ure

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 408/14 v izmeri 1199 m² k. o. 246 - Boreci na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Križevci, Boreci, Boreci 37, št. stavbe 155. Nepremičnina je potrebna prenove. Vrednost 16.800,00 EUR ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 103/3 v izmeri 245 m² k. o. 639 - Počehova (Maribor, Počehova, Počehova 57)
Vrednost: 25.000,00 EUR
Rok za prijavo: 27. 6. 2017 do 12. ure

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 103/3 v izmeri 245 m² k. o. 639 - Počehova na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Maribor, Počehova, Počehova 57, št. stavbe 143. Nepremičnina je potrebna prenove. Vrednost 25.000,00 EUR ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: parc. št. *53 v izmeri 862 m² k. o. 585 - Kresnica (Šentilj, Stara Gora pri Šentilju, Stara Gora pri Šentilju 2)
Vrednost: 44.700,00 EUR
Rok za prijavo: 27. 6. 2017 do 12. ure

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. *53 v izmeri 862 m² k. o. 585 - Kresnica na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Šentilj, Stara Gora pri Šentilju, Stara Gora pri Šentilju 2, št. stavbe 132. Nepremičnina je potrebna prenove. Vrednost 44.700,00 EUR ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: parc. št. 401/4 v izmeri 559 m² k. o. 465 - Hrastovec (Zavrč, Hrastovec, Hrastovec 140)
Vrednost: 14.700,00 EUR
Rok za prijavo: 27. 6. 2017 do 12. ure

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 401/4 v izmeri 559 m² k. o. 465 - Hrastovec, na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Zavrč, Hrastovec, Hrastovec 140, leto izgradnje 1800. Nepremičnina je potrebna prenove. Vrednost 14.700,00 EUR ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Na javni dražbi
Original
Identifikacija: parc. št. 154/2 v izmeri 725 m² k. o. 592 - Plač, vključno z delom stavbe stoječe na tej parceli (Kungota, Plač, Plač 32)
Vrednost: 19.200,00 EUR
Rok za prijavo: 27. 6. 2017 do 12. ure

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 154/2 v izmeri 725 m² k. o. 592 - Plač, vključno z delom stavbe stoječe na tej parceli (Kungota, Plač, Plač 32). Nepremičnina je potrebna prenove, stavba je bila zgrajena leta 1900. Vrednost 19.200,00 EUR ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

© 2016 SSRS. Vse pravice pridržane. En