Na spletnih straneh Stanovanjskega sklada Republike Slovenije uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo spletne strani se z uporabo piškotkov strinjate.
Nadaljuj | Več informacij
Za vprašanja in pomoč smo vam na voljo na 01 4710 500

Sporočilo za javnost

08. dec 2016
VABILO NA OGLED RAZSTAVE
Big

Ob zaključku javnega natečaja za urbanistično, krajinsko in arhitekturno rešitev nove soseske Brdo 2 Ljubljana, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad in Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana vabita na ogled razstave izbranih in nagrajenih projektov.

Razstava bo na ogled vse delavnike do 15. junija 2017 med 8.00 in 16.00 uro.


LAŽJE DO DOMA / SOSESKA NOVO BRDO / 651 NAJEMNIH STANOVANJ

RASTAVA IZBRANIH IN NAGRAJENIH PROJEKTOV javnega, projektnega, odprtega, anonimnega, dvostopenjskega natečaja za urbanistično in krajinsko zasnovo območja ter za najprimernejše krajinske in arhitekturne rešitve stanovanjske soseske in večstanovanjskih objektov na območju Brdo 2 v Ljubljani.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad - SSRS in Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana - JSS MOL želita na Brdu v Ljubljani zgraditi sodobno stanovanjsko sosesko. V skladu s prvonagrajenimi natečajnimi rešitvami nameravata zgraditi v soseski Novo Brdo, SSRS 479 najemnih stanovanj in JSS MOL 172 najemnih stanovanj, kar znaša skupaj 651 najemnih stanovanj. Območje, ki je namenjeno gradnji stanovanj, se nahaja v Ljubljani na Viču, vzhodno od nove povezovalne ceste Pot Rdečega križa ter med Cesto na Vrhovce in Cesto na Brdo. Nasproti območja, kjer se načrtuje nova soseska, je že zgrajena oziroma delno še v gradnji soseska Zeleni gaj (območje Brdo VS3/5), katere investitor je SSRS. Oba naročnika nameravata graditi najemna stanovanja skladno s svojo dejavnostjo.

V letu 2016 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad obeležuje 25 obletnico svojega delovanja.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad je javni nepremičninski in finančni sklad, ki kot nacionalno pomembna institucija na raznovrstne načine izpolnjuje stanovanjske potrebe prebivalcev Slovenije. Kot izvajalec nacionalne stanovanjske politike skrbi za uravnoteženo ponudbo primernih stanovanj in lažjo dostopnost do njih. S svojimi dejavnostmi in ponudbo povečuje stanovanjsko mobilnost ljudi. S spodbudami za energetsko in funkcionalno prenovo obstoječih stanovanj ter z uveljavljanjem standardov pri novogradnjah vpliva na povečevanje kakovosti stanovanj. Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad omogoča gradnjo neprofitnih stanovanj, kreditira nakupe nepremičnin, prodaja stanovanja in kot skrbni upravljalec stanovanjskega fonda vse večjo pozornost posveča najemu kakovostnih, funkcionalnih in strokovno vzdrževanih nepremičnin.

Več informacij: http://ssrs.si/25-let-sklada.pdf

© 2016 SSRS. Vse pravice pridržane. En