Na spletnih straneh Stanovanjskega sklada Republike Slovenije uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo spletne strani se z uporabo piškotkov strinjate.
Nadaljuj | Več informacij
Za vprašanja in pomoč smo vam na voljo na 01 4710 500

Odgovor na novinarsko vprašanje - Zon

03. okt 2017
Vprašanja v zvezi z nakupom družbe Spekter d.o.o.
  • Novinarsko vprašanje:

kako potekajo postopki glede nakupa Spektra - kdaj bo sklad kupil Spekter?

Ali Stanovanjski sklad sploh želi kupiti Spekter, glede na dolgotrajne postopke?

Po kakšni ceni nameravate kupiti Spekter?

  • Odgovor na novinarsko vprašanje:

Pozdravljeni,

Vlada RS je Stanovanjskemu skladu RS junija letos naročila, da v sodelovanju s Slovenskim državnim holdingom in Rudnikom Trbovlje-Hrastnik začne postopek za odplačen prenos poslovnega deleža Rudnika Trbovlje-Hrastnik v družbi Spekter, d. o. o., Trbovlje na Stanovanjski sklad RS. Od tedaj so bili s strani Stanovanjskega sklada RS izvedeni postopki pridobitve cenitve družbe Spekter, d. o. o., organizacijski, pravni in finančni skrbni pregled poslovanja družbe, priprave vloge in prilog za prijavo koncentracije na javno agencijo za varstvo konkurence ter pogajanja o ceni in vsebini pogodbe o nakupu poslovnega deleža družbe, z Rudnik Trbovlje-Hrastnik in vodstvom družbe Spekter. Nadzorni svet Stanovanjskega sklada RS, ki je bil z vsemi postopki sprotno seznanjen, je na seji 25.9.2017 podal Stanovanjskemu skladu RS soglasje k sklenitvi Pogodbe o prenosu 100 % poslovnega deleža v družbi Spekter, d. o. o., za pogodbeno ceno v višini največ 6.800.000,00 EUR. Stanovanjski sklad RS je s sklepom in posledično spremenjeno pogodbo že seznanil vodstvi družb Rudnik Trbovlje-Hrastnik in Spekter.

Do podpisa pogodbe še ni prišlo zaradi razlogov na strani prodajalca. Nadaljnje aktivnosti še niso določene.

© 2016 SSRS. Vse pravice pridržane. En