Na spletnih straneh Stanovanjskega sklada Republike Slovenije uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo spletne strani se z uporabo piškotkov strinjate.
Nadaljuj | Več informacij
Za vprašanja in pomoč smo vam na voljo na 01 4710 500

Novinarsko vprašanje - Finance

19. sep 2017
Pojasnila v zvezi s stanovanji namenjenih oddaji v najem

Pozdravljeni,

V nadaljevanju vam posredujemo pojasnila na vaša vprašanja glede stanovanj namenjenih oddaji v najem:

  • Če prav razumem, Sklad ne bo več gradil stanovanj za prodajo, ampak samo še za najem. Ali to drži? Ali so torej stanovanja Zeleni gaj zadnja, ki jih je Sklad dal na trg?

Stanovanjski sklad RS bo izvajal svojo dejavnost skladno s prejetimi usmeritvami v Poslovni politiki Stanovanjskega sklada RS za obdobje 2017 do 2020 (dostopna na spletni strani http://ssrs.si/poslovna-politika). Poudarek je na oddaji v najem. Predmetni dokument vsebuje podrobno opredelitev ciljev in usmeritev.

  • Kakšni so načrti glede najemnih stanovanj – v Zelenem gaju 2012 najemniški stanovanji na trg oktobra?

Sklad je v fazi zaključevanja projekta Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani s 102 najemnima stanovanjema, za katera bo razpis predvidoma letos, naslednje leto pa predvidevamo začetek gradnje Novega Brda z okvirno 500 stanovanji, v Mariboru 200 – 300 stanovanj in v Kranju 100 -200 stanovanj.

  • Ali bodo to neprofitne najemnine ali tržno primerljive najemnine? Komu bodo ta stanovanja namenjena?

V primerih, ko so stanovanja pridobljena za oddajo v neprofitni najem, je Sklad zavezan k oddaji po neprofitnih najemninah in za ciljne skupine ter po postopkih po stanovanjski zakonodaji. Oddaja v stroškovni najem poteka preko javnih razpisov. (Trenutno veljaven javni razpis je dostopen na povezavi http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/).

  • Kaj pa drugje, v drugih krajih. Skratka, kakšni so načrti glede stanovanj za najem?

Opis načrtov na najemnem področju je razviden iz dokumenta navedenega pri prejšnjem odgovoru. Opozorimo naj vas tudi na instrumente in ukrepe, s katerimi Sklad na posameznih področjih izvaja svojo dejavnost (dostopno na http://ssrs.si/pozivi-in-razpisi ).

  • V zvezi s stanovanji za najem me zanima, kakšna bodo pravila in kakšen bo nadzor, da ne bo prihajalo do zlorab (denimo, da se nekdo prijavi in dobi stanovanje za najem, potem pa oddaja naprej po višji ceni)? Skratka, kako, s kakšnimi vzvodi boste oziroma že zdaj zagotavljate in nato tudi preverjate, da stanovanje za najem dobijo dejansko osebe, ki stanovanje potrebujejo za bivanje? In kako zagotavljate, preverjate, da v stanovanju nato dejansko ta oseba/družina biva?

Najemnik stanovanja, ki je v lasti Sklada in se oddaja v stroškovni najem, mora uporabljati najeto stanovanje ter skupne dele stavbe v skladu z zakonodajo, najemno pogodbo in Splošnimi pogoji, kamor sodi tudi obveza sprotnega poročanja Sklada in upravnika objekta (npr. dodatek k najemni pogodbi zaradi rojstva novega člana družine). Skladno z veljavno zakonodajo Sklad preverja stanovanja in njihovo uporabo, saj mora najemnik dopustiti vstop lastniku oziroma njegovemu pooblaščencu v stanovanje za preveritev pravilne uporabe stanovanja.

© 2016 SSRS. Vse pravice pridržane. En