Na spletnih straneh Stanovanjskega sklada Republike Slovenije uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo spletne strani se z uporabo piškotkov strinjate.
Nadaljuj | Več informacij
Za vprašanja in pomoč smo vam na voljo na 01 4710 500

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 - ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 – ZDU-1I, 14/2015 – ZUUJFO in 76/2015) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja namero sklenitve neposredne menjalne pogodbe, s katero se odsvoji deleže na posebnih skupnih delih stavbe ID znak del stavbe 1732-767-132 in 1732-767-134 ter pridobi delež na posebnem skupnem delu stavbe ID znak del stavbe 1732-767-133.

Neposredna menjalna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada.

Datum objave: 7.7.2017

Datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 22.7.2017

© 2016 SSRS. Vse pravice pridržane. En