Na spletnih straneh Stanovanjskega sklada Republike Slovenije uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo spletne strani se z uporabo piškotkov strinjate.
Nadaljuj | Več informacij
Za vprašanja in pomoč smo vam na voljo na 01 4710 500

Namere o sklenitvi neposrednih pogodb

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi določb prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja namere o sklenitvi neposrednih pogodb za:

  • prodajo stavbnih zemljišč znotraj ureditvenega območja naselja s parc. št. 1308/2 v izmeri 511 m², parc. št. 1308/4 v izmeri 310 m² in parc. št. 1312/1 v izmeri 79 m², vse k. o. 1082 - Teharje. Neposredna prodajna pogodba se bo sklenila s kupovalko: Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, Štore. Datum objave: 11. 9. 2017, datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 26. 9. 2017.

  • prodajo parkirnega mesta z oznako 58 v 3. etaži, površine 10,50 m² k. o. - 2636 Bežigrad – identifikator: 2636-2817-58. Neposredna prodajna pogodba se bo sklenila s kupcem: Jože Lemut, Ljubljana, Knobleharjeva ulica 18

Datum objave: 4. 9. 2017, datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 19. 9. 2017

  • prodajo kleti v izmeri 4,7 m² z ID znakom 1871-2156-5.

Neposredna prodajna pogodba se bo sklenila s kupcem: Almir Džinalić, Trbovlje, Vodenska cesta 48.

Datum objave: 30. 8. 2017, datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 14. 9. 2017

© 2016 SSRS. Vse pravice pridržane. En