Na spletnih straneh Stanovanjskega sklada Republike Slovenije uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo spletne strani se z uporabo piškotkov strinjate.
Nadaljuj | Več informacij
Za vprašanja in pomoč smo vam na voljo na 01 4710 500

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi določb tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja namero o sklenitvi Pogodbe o ustanovitvi neprave stvarne služnosti na parc. št. 1423/7 in 1430, obe k. o. 1082 - Teharje. Pogodba se bo sklenila za namen izgradnje, obratovanja in vzdrževanja elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture v korist služnostnega upravičenca: Telemach, širokopasovne komunikacije, d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana.

Datum objave: 18. 5. 2017

Datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 2. 6. 2017

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi določb prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo stanovanja na naslovu Kočevje, Podgorska ulica 23 v izmeri 38,30 m², identifikator stanovanja: 1577-1172-6, leto izgradnje: 1930, skupaj s pripadajočim sorazmernim lastninskim deležem na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 1882/3 k. o. 1577 - Kočevje. Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad namerava skleniti prodajno pogodbo s kupcem: Slobodan Stanić, Ulica 1. junija 14, 1420 Trbovlje.

Datum objave: 19. 5. 2017

Datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 3. 6. 2017

© 2016 SSRS. Vse pravice pridržane. En