Na spletnih straneh Stanovanjskega sklada Republike Slovenije uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo spletne strani se z uporabo piškotkov strinjate.
Nadaljuj | Več informacij
Za vprašanja in pomoč smo vam na voljo na 01 4710 500

Anketa SSRS 2016/2017

OBJAVA UGOTOVITEV - ANKETA SSRS 2016 – 2017

Spoštovani,

obveščamo vas, da smo zaključili obdelavo zbranih podatkov Ankete SSRS 2016 – 2017 o ugotavljanju potreb po vrstah stanovanjskega fonda v občinah – javna najemna stanovanja, druga najemna stanovanja, bivalne enote in oskrbovana stanovanja.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (SSRS) je izvedel Anketo SSRS 2016 – 2017 (Anketa) in z njo zbiral podatke o številu dejanskih potreb na področju: javnih najemnih stanovanj – JNS (nov pojem po ReNSP15-25 – za potrebe Ankete pod to štejemo le neprofitna stanovanja), drugih najemnih stanovanj – DNS (službena, tržna in namenska najemna stanovanja), bivalnih enot - BE in oskrbovanih stanovanj - OS.

SSRS je s strani občin in njihovih javnih skladov zbiral tudi podatke o načrtovanih prostorskih ureditvah, že sprejetih prostorskih aktih, v katerih so že predvidene investicije oz. projekte za pridobivanje raznovrstnih oblik bivanja ter podatke o predvideni časovni determinanti in finančnih virih za realizacijo planiranih investicij.

Anketa temelji na prostovoljnem, pisnem odzivu anketirancev iz 212 občin in njihovih javnih skladov (z redno pošto in po elektronski pošti) in je potekala v časovnem obdobju od 21.11.2017 do vključno 31.03.2017. Na Anketo je prostovoljno odgovorilo 153 občin oz. njihovih javnih skladov, kar pomeni 72,17 % odzivnost.

V nadaljevanju vam v Prilogi št. 1 podajamo tabelarični okvirni prikaz bistvenih oz. reprezentativnih podatkov Ankete SSRS 2016 – 2017 o potrebah na področju javnih najemnih stanovanj (JNS – neprofitnih stanovanj), drugih najemnih stanovanj (DNS; službena, tržna in namenska najemna stanovanja), bivalnih enot (BE) in oskrbovanih stanovanj (OS). Podatki iz tabel so prikazani tudi z grafikoni.

Pri interpretaciji in pojmovanju numeričnih podatkov je potrebno upoštevati naslednje okvirne vsebinske elemente, ki izhajajo iz posredovanih odgovorov občin in njihovih javnih skladov: - potrebe po številu JNS, DNS, BE in OS so občine in njihovi javni skladi pripravili/pridobili iz podatkov na javnih razpisih za oddajo stanovanj, tudi na osnovi anket, stanovanjskega programa, povpraševanja občanov in njihovih vlog, ocene, podatkov CSD-jev na njihovih območjih in drugih elementov/virov, zaradi česar lahko v nadaljevanju sklepamo, da gre v danem primeru za okvirne podatke; - občine in njihovi proračunski skladi so odgovore posredovali v obdobju od 21.11.2016 dalje, v tem času so se podatki o potrebah lahko že spremenili iz razloga ker so bila po zaključenih javnih razpisih stanovanja že dodeljena, in tudi lahko iz razloga ker je določen del občanov, kljub prijavi na seznam za dodelitev JNS, DNS in BE, že sam rešil stanovanjski problem, ter tudi iz drugih razlogov (kot npr.: menjava kraja prebivališča).

Vsem anketirancem, ki ste se odzvali našemu vabilu in ste sodelovali v Anketi SSRS 2016 – 2017 se za izkazano zaupanje in čas najlepše zahvaljujemo.

Lepo vas pozdravljamo,

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad

© 2016 SSRS. Vse pravice pridržane. En